Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 22:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang diam di gunung Libanon, f  dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan g  seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan!

AYT (2018)

Hai penghuni Lebanon, yang bersarang di antara pohon-pohon cedar, betapa kamu akan mengerang ketika rasa sakit yang tiba-tiba menimpa kamu, rasa sakit seperti perempuan yang hendak melahirkan!”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang duduk di atas Libanon! yang bersarang pada pohon araz! entah bagaimana engkau akan mengerik apabila segala kesakitan itu datang atasmu seperti atas seorang perempuan yang beranak!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 22:23

Kamu tinggal dengan aman dikelilingi tiang-tiang cemara Libanon, tapi kelak apabila kamu ditimpa kesakitan, kamu akan menderita seperti wanita yang sedang melahirkan."

MILT (2008)

Wahai penghuni Libanon, yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengerang ketika rasa sakit menimpamu, sakit seperti seorang wanita yang hendak melahirkan!

Shellabear 2011 (2011)

Hai penduduk Libanon, yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa kasihan engkau ketika rasa sakit menimpamu, sakit seperti perempuan melahirkan!"

AVB (2015)

Wahai penduduk Lebanon, yang bersarang di pokok-pokok araz! Betapa kasihan engkau ketika rasa sakit menimpamu, sakit seperti perempuan yang bersalin!”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang diam
<03427>
di gunung Libanon
<03844>
, dan yang bersarang
<07077>
di pohon-pohon aras
<0730>
! Betapa
<04100>
engkau akan mengeluh
<02603>
ketika kesakitan
<02256>
menimpa
<0935>
engkau, kesakitan
<02427>
seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan
<03205>
!
TL ITL ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang duduk
<03427>
di atas Libanon
<03844>
! yang bersarang
<07077>
pada pohon araz
<0730>
! entah bagaimana
<04100>
engkau akan mengerik
<02603>
apabila
<0935>
segala kesakitan
<02256>
itu datang atasmu seperti atas seorang perempuan yang beranak
<03205>
!
AYT ITL
Hai penghuni
<03427>
Lebanon
<03844>
, yang bersarang
<07077>
di antara pohon-pohon cedar
<0730>
, betapa
<04100>
kamu akan mengerang
<02603>
ketika rasa sakit
<02256>
yang tiba-tiba
<0935>
menimpa kamu, rasa sakit
<02427>
seperti perempuan yang hendak melahirkan
<03205>
!”

[<00>]
HEBREW
hdlyk
<03205>
lyx
<02427>
Mylbx
<02256>
Kl
<0>
abb
<0935>
tnxn
<02603>
hm
<04100>
Myzrab
<0730>
*tnnqm {ytnnqm}
<07077>
Nwnblb
<03844>
*tbsy {ytbsy} (22:23)
<03427>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang diam di gunung Libanon, f  dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan g  seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan!

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 22:23

Hai engkau yang diam 1  di gunung Libanon, dan yang bersarang 2  di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh 3  ketika kesakitan 4  menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan!

Catatan Full Life

Yer 22:1-30 1

Nas : Yer 22:1-30

Nubuat-nubuat Yeremia tidak tersusun secara teliti menurut urutan kronologi. Dalam pasal ini ia bernubuat kepada tiga raja yang mendahului Raja Zedekia

(lihat cat. --> Yer 21:1)

[atau ref. Yer 21:1]

tentang hukuman Allah atas mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan menghukum keturunan Daud (Yer 21:12) dan menghukum raja-raja berikut: Salum (ayat Yer 22:1-12), Yoyakim (ayat Yer 22:13-23), dan Konya (ayat Yer 22:24-30).

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA