Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 18:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 18:12

Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! e  Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya f  yang jahat."

AYT (2018)

Akan tetapi, mereka berkata, ‘Percuma saja. Kami akan mengikuti rencana-rencana kami sendiri, dan masing-masing orang akan bertindak menurut kekerasan hatinya yang jahat.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 18:12

Tetapi mereka itu akan berkata demikian: Tiadalah harap lagi; maka kami hendak menurut kepikiran kami sendiri, dan kami hendak berbuat masing-masing akan kehendak hatinya yang jahat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 18:12

Tapi mereka akan menjawab, 'Apa gunanya? Kami akan tetap mengikuti kehendak kami sendiri! Kami masing-masing akan melakukan keinginan hati kami yang jahat!'"

MILT (2008)

Namun kata mereka: Sudah tidak ada harapan! Kami akan berjalan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing akan berbuat menurut kekerasan hatinya yang jahat.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi mereka menjawab, "Percuma! Kami mau mengikuti pikiran kami sendiri dan setiap orang mau bertindak menurut kedegilan hatinya yang jahat."

AVB (2015)

Tetapi mereka menjawab, “Tiada gunanya! Kami mahu mengikuti fikiran kami sendiri dan setiap orang mahu bertindak menurut kedegilan hatinya yang jahat.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 18:12

Tetapi mereka berkata
<0559>
: Tidak ada gunanya
<02976>
! Sebab
<03588>
kami hendak berkelakuan mengikuti
<01980> <0310>
rencana
<04284>
kami sendiri dan masing-masing
<0376>
hendak bertindak mengikuti
<06213>
kedegilan
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 18:12

Tetapi mereka itu akan berkata
<0559>
demikian: Tiadalah harap
<02976>
lagi; maka kami hendak menurut
<0310>
kepikiran
<04284>
kami sendiri, dan kami hendak
<01980>
berbuat masing-masing
<0376>
akan kehendak
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
.
AYT ITL
Akan tetapi, mereka berkata
<0559>
, ‘Percuma
<02976>
saja. Kami akan mengikuti
<0310> <01980>
rencana-rencana
<04284>
kami sendiri, dan masing-masing orang
<0376>
akan bertindak
<06213>
menurut kekerasan
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
.’”

[<00>]
AVB ITL
Tetapi mereka menjawab
<0559>
, “Tiada gunanya
<02976>
! Kami mahu mengikuti
<0310> <01980>
fikiran
<04284>
kami sendiri dan setiap orang
<0376>
mahu bertindak
<06213>
menurut kedegilan
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
.”

[<00>]
HEBREW
o
hven
<06213>
erh
<07451>
wbl
<03820>
twrrs
<08307>
syaw
<0376>
Kln
<01980>
wnytwbsxm
<04284>
yrxa
<0310>
yk
<03588>
sawn
<02976>
wrmaw (18:12)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 18:12

2 Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya 1 ! Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat."

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA