Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 46:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:21

Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu, sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran.

AYT (2018)

Kemudian, dia membawaku keluar ke pelataran bagian luar, dan menuntunku melewati keempat sudut pelataran; dan melihat di setiap sudut pelataran ada sebuah pelataran kecil.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 46:21

Lalu dibawanya akan daku keluar ke serambi yang di luar, dipimpinnya aku keliling sampai di empat penjuru serambi itu, maka sesungguhnya dalam tiap-tiap keempat penjuru itu adalah pula suatu serambi yang kecil.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 46:21

Kemudian aku dibawanya ke pelataran luar dan diperlihatkannya kepadaku bahwa di keempat sudutnya, masing-masing ada pelataran yang lebih kecil, panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter.

MILT (2008)

Kemudian dia menuntunku ke pelataran luar, dan membiarkan aku melewati keempat sudut pelataran itu. Dan sungguh, di setiap sudut pelataran terdapat satu pelataran.

Shellabear 2011 (2011)

Selanjutnya ia membawa aku ke pelataran luar dan membiarkan aku berjalan menuju keempat sudut pelataran itu. Tampak di tiap sudut ada pelataran lain.

AVB (2015)

Selanjutnya dia membawa aku ke pelataran luar dan membiarkan aku berjalan menuju keempat-empat sudut pelataran itu. Tampak di tiap-tiap sudut ada pelataran lain.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 46:21

Kemudian diiringnya
<03318>
aku ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
dan membiarkan aku pergi
<05674>
ke
<0413>
keempat
<0702>
sudut
<04740>
pelataran
<02691>
itu, sungguh
<02009>
, di tiap sudut
<04740>
pelataran
<02691>
itu ada lagi pelataran
<02691>
.

[<02691> <02691> <04740>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 46:21

Lalu dibawanya
<03318>
akan daku keluar ke
<0413>
serambi
<02691>
yang di luar
<02435>
, dipimpinnya
<05674>
aku keliling sampai di empat
<0702>
penjuru
<04740>
serambi
<02691>
itu, maka sesungguhnya
<02009>
dalam tiap-tiap
<04740>
keempat penjuru
<04740>
itu adalah pula suatu serambi
<02691>
yang kecil.
AYT ITL
Kemudian, dia membawaku keluar
<03318>
ke
<0413>
pelataran
<02691>
bagian luar
<02435>
, dan menuntunku melewati
<05674>
keempat
<0702>
sudut
<04740>
pelataran
<02691>
; dan melihat
<02009>
di setiap sudut
<04740> <04740>
pelataran
<02691> <02691> <02691>
ada sebuah pelataran
<02691>
kecil.

[<0413>]
AVB ITL
Selanjutnya dia membawa
<03318>
aku ke
<0413>
pelataran
<02691>
luar
<02435>
dan membiarkan aku berjalan
<05674>
menuju
<0413>
keempat-empat
<0702>
sudut
<04740>
pelataran
<02691>
itu. Tampak
<02009>
di tiap-tiap sudut
<04740>
ada pelataran
<02691>
lain.
HEBREW
ruxh
<02691>
euqmb
<04740>
rux
<02691>
ruxh
<02691>
euqmb
<04740>
rux
<02691>
hnhw
<02009>
ruxh
<02691>
yewuqm
<04740>
tebra
<0702>
la
<0413>
ynrybeyw
<05674>
hnuyxh
<02435>
ruxh
<02691>
la
<0413>
ynayuwyw (46:21)
<03318>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:21

Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran itu, sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 46:21

Kemudian diiringnya aku ke pelataran 1  luar dan membiarkan aku pergi ke keempat sudut pelataran 1  itu, sungguh, di tiap sudut pelataran 1  itu ada lagi pelataran 1 .

Catatan Full Life

Yeh 46:1-24 1

Nas : Yeh 46:1-24

Pasal ini membahas aneka persembahan dan ibadah pada hari Sabat, hari bulan baru (ayat Yeh 46:1-8), perayaan-perayaan yang ditetapkan (ayat Yeh 46:9-12) dan persembahan harian (ayat Yeh 46:13-15).

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA