Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 3:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:6

bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. p 

AYT (2018)

bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing atau berat bahasanya, yang tidak dapat kamu mengerti bahasanya. Sungguh, jika Aku mengutusmu kepada bangsa seperti itu, mereka akan mendengarkan kamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 3:6

Dan bukannya kepada pelbagai bangsa yang berbahasa dalam-dalam dan yang berat lidahnya, yang tiada dapat engkau mengerti perkataannya; masakan tiada mereka itu mau mendengar juga, jikalau kiranya Kusuruhkan dikau kepadanya!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 3:6

(3:5)

MILT (2008)

bukan kepada banyak bangsa yang berbibir kelu dan yang berat lidah, yang kata-katanya tidak dapat engkau mengerti. Sekiranya Aku mengutus engkau kepada mereka, mereka tentu akan mendengarkan engkau.

Shellabear 2011 (2011)

bukan kepada banyak bangsa yang ucapannya sulit dan bahasanya sukar, yang tak dapat kaupahami perkataannya. Sekiranya Aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, maka mereka akan mendengarkan engkau.

AVB (2015)

bukan kepada banyak bangsa yang ucapan mereka sulit dan bahasa mereka sukar, yang tidak dapat kaufahami perkataan mereka. Sekiranya Aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, maka mereka akan mendengar engkau.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 3:6

bukan
<03808>
kepada
<0413>
banyak
<07227>
bangsa-bangsa
<05971>
yang berbahasa
<08193>
asing
<06012>
dan yang berat
<03515>
lidah
<03956>
, yang
<0834>
engkau tidak
<03808>
mengerti
<08085>
bahasanya
<01697>
. Sekiranya
<0518>
aku mengutus
<07971>
engkau kepada
<0413>
bangsa yang demikian, mereka
<01992>
akan mendengarkan
<08085>
engkau.

[<03808> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 3:6

Dan bukannya
<03808>
kepada
<0413>
pelbagai
<07227>
bangsa
<05971>
yang berbahasa
<08193>
dalam-dalam
<06012>
dan yang berat
<03515>
lidahnya
<03956>
, yang
<0834>
tiada
<03808>
dapat engkau mengerti
<08085>
perkataannya
<01697>
; masakan
<0518>
tiada
<03808>
mereka
<01992>
itu mau mendengar
<08085>
juga, jikalau kiranya Kusuruhkan
<07971>
dikau kepadanya
<0413>
!
HEBREW
Kyla
<0413>
wemsy
<08085>
hmh
<01992>
Kytxls
<07971>
Mhyla
<0413>
al
<03808>
Ma
<0518>
Mhyrbd
<01697>
emst
<08085>
al
<03808>
rsa
<0834>
Nwsl
<03956>
ydbkw
<03515>
hpv
<08193>
yqme
<06012>
Mybr
<07227>
Myme
<05971>
la
<0413>
al (3:6)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:6

bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing 1  dan yang berat lidah 1 , yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA