Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 7:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 7:26

Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu 1 , sehingga engkaupun ditumpas s  seperti itu; haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan."

AYT (2018)

Jangan bawa sesuatu dari berhala yang mengerikan itu ke dalam rumahmu atau kamu akan jadi berhala juga. Perlakukanlah itu seperti hal yang menjijikkan sebab merupakan benda kebinasaan.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 7:26

Maka jangan kamu membawa barang kebencian itu ke dalam rumahmu, supaya sumpah laknat yang lekat padanya itu jangan kamu tanggungkan atas dirimu; maka seperti akan barang kebencian hendaklah kamu benci akan dia dan seperti akan barang kejemuan hendaklah kamu jemu akan dia, karena ada sumpah laknat lekat padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 7:26

Jangan menempatkan sebuah patung berhala di dalam rumahmu, supaya kutuk yang menimpanya jangan menimpa kamu juga. Hal itu harus kamu benci dan pandang rendah, karena dikutuk oleh TUHAN."

MILT (2008)

Dan engkau jangan membawa suatu kekejian ke dalam rumahmu, atau engkau akan menjadi barang bakti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik padanya dan engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti."

Shellabear 2011 (2011)

Apa yang dipandang keji oleh-Nya jangan kaubawa masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun harus dikhususkan untuk dimusnahkan seperti barang-barang itu. Engkau harus benar-benar membenci dan benar-benar memandang keji semua itu, karena itu semua akan dikhususkan untuk dimusnahkan.

AVB (2015)

Apa yang dipandang keji oleh-Nya jangan kamu bawa masuk ke dalam rumahmu sehingga kamu pun perlu dikhususkan untuk dimusnahkan seperti barang-barang itu. Hendaklah kamu benar-benar membenci dan benar-benar memandang keji kesemua barang itu, kerana kesemuanya akan dikhususkan untuk dimusnahkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 7:26

Dan janganlah
<03808>
engkau membawa
<0935>
sesuatu kekejian
<08441>
masuk ke dalam
<0413>
rumahmu
<01004>
, sehingga engkaupun ditumpas
<02764>
seperti
<03644>
itu; haruslah engkau benar-benar
<08262> <00> <08262> <00>
merasa jijik
<00> <08262> <00> <08262>
dan keji
<08581>
terhadap hal itu, sebab
<03588>
semuanya
<01931>
itu dikhususkan untuk dimusnahkan
<02764>
."

[<01961> <08581>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 7:26

Maka jangan
<03808>
kamu membawa
<0935>
barang kebencian
<08441>
itu ke
<0413>
dalam rumahmu
<01004>
, supaya sumpah laknat
<02764>
yang lekat padanya itu jangan kamu tanggungkan atas dirimu; maka seperti akan barang kebencian hendaklah kamu benci akan dia dan seperti akan barang kejemuan
<08262>
hendaklah kamu jemu
<08581>
akan dia, karena
<03588>
ada sumpah laknat
<02764>
lekat padanya.
AYT ITL
Jangan
<03808>
bawa
<0935>
sesuatu dari berhala
<08441>
yang mengerikan itu ke dalam
<0413>
rumahmu
<01004>
atau kamu akan jadi berhala
<08262> <08262>
juga. Perlakukanlah itu seperti hal yang menjijikkan
<08581> <08581>
sebab
<03588>
merupakan benda kebinasaan
<02764>
.

[<01961> <02764> <03644> <01931> <00>]
AVB ITL
Apa yang dipandang keji
<08441>
oleh-Nya jangan
<03808>
kamu bawa masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
rumahmu
<01004>
sehingga kamu pun perlu dikhususkan untuk dimusnahkan
<02764>
seperti
<03644>
barang-barang itu. Hendaklah kamu benar-benar membenci
<08262> <08262>
dan benar-benar
<08581> <0> <08581> <0>
memandang keji
<0> <08581> <0> <08581>
kesemua barang itu, kerana
<03588>
kesemuanya akan dikhususkan untuk dimusnahkan
<02764>
.

[<01961> <01931> <00>]
HEBREW
P
awh
<01931>
Mrx
<02764>
yk
<03588>
wnbett
<08581>
betw
<08581>
wnuqst
<08262>
Uqs
<08262>
whmk
<03644>
Mrx
<02764>
tyyhw
<01961>
Ktyb
<01004>
la
<0413>
hbewt
<08441>
aybt
<0935>
alw (7:26)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ul 7:26

Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu 1 , sehingga engkaupun ditumpas s  seperti itu; haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 7:26

Dan janganlah engkau membawa 1  sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkaupun 1  ditumpas seperti itu; haruslah 1  2  engkau benar-benar 1  2  merasa jijik 1  dan keji 1  terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan."

Catatan Full Life

Ul 7:26 1

Nas : Ul 7:26

"Sesuatu kekejian" mengacu pada perak dan emas yang dipakaikan pada berhala-berhala Kanaan (ayat Ul 7:25); segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan berhala harus dibinasakan. Peringatan ini kepada orang Israel untuk membuang segala sesuatu yang keji dari rumah mereka juga berlaku sekarang ini. Segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan ketunasusilaan dan bertentangan dengan tabiat kudus Allah tidak boleh diizinkan di dalam rumah kita (bd. Yeh 5:7,9). Oleh karena itu, orang percaya harus sangat berhati-hati supaya tidak membiarkan pengaruh dari gaya hidup yang bejat memasuki rumah mereka melalui orang lain atau sarana hiburan (bd. Ul 12:29-31; 18:12-13; Ams 6:16-19). Gantinya mengizinkan kejahatan dan kefasikan memasuki rumah tangga kita, kita justru harus "benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu" karena membiarkan dan menikmati kejahatan dalam rumah kita berarti jatuh di bawah kutukan Allah (bd. Ul 23:14;

lihat cat. --> Rom 1:32).

[atau ref. Rom 1:32]

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA