Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 20:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 20:6

Dan siapa telah membuat kebun anggur, v  tetapi belum mengecap w  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.

AYT (2018)

Apakah di sini ada yang sudah menanami kebun anggurnya, tetapi belum memetik buahnya? Biarlah dia pulang ke rumahnya, supaya dia jangan mati dalam peperangan dan orang lain akan menikmati buahnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 20:6

Dan mana orang yang telah menanam pokok anggur dan belum makan buahnya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, asal jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain makan hulu buahnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 20:6

Adakah di antara kamu orang yang baru saja menanami kebun anggurnya dan belum sempat memetik buah-buah anggurnya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menikmati air anggurnya.

MILT (2008)

Dan siapa yang telah menanami kebun anggur, dan belum menikmati buahnya? Biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menikmati buahnya.

Shellabear 2011 (2011)

Siapa yang baru menanami kebun anggur tetapi belum menikmati hasilnya? Biarlah ia pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan lalu orang lain yang menikmati hasil kebunnya.

AVB (2015)

Siapakah yang baru menanami kebun anggur tetapi belum menikmati hasilnya? Biarlah dia pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati dalam peperangan lalu orang lain yang menikmati hasil kebunnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 20:6

Dan siapa
<04310>
telah
<0834>
membuat
<05193>
kebun anggur
<03754>
, tetapi belum
<03808>
mengecap
<02490>
hasilnya? Ia boleh pergi
<01980>
dan pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, supaya jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam pertempuran
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
yang mengecap hasilnya
<02490>
.

[<0376>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 20:6

Dan mana
<04310>
orang
<0376>
yang telah
<0834>
menanam
<05193>
pokok anggur
<03754>
dan belum
<03808>
makan buahnya
<02490>
, baiklah
<01980>
ia balik pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, asal jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan seorang
<0376>
lain
<0312>
makan hulu buahnya
<02490>
.
AYT ITL
Apakah
<04310>
di sini ada yang
<0834>
sudah menanami
<05193>
kebun anggurnya
<03754>
, tetapi belum
<03808>
memetik buahnya? Biarlah dia pulang
<01980>
ke rumahnya
<01004>
, supaya dia jangan
<06435>
mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
akan menikmati buahnya
<02490>
.

[<0376> <02490> <07725>]
HEBREW
wnllxy
<02490>
rxa
<0312>
syaw
<0376>
hmxlmb
<04421>
twmy
<04191>
Np
<06435>
wtybl
<01004>
bsyw
<07725>
Kly
<01980>
wllx
<02490>
alw
<03808>
Mrk
<03754>
ejn
<05193>
rsa
<0834>
syah
<0376>
ymw (20:6)
<04310>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 20:6

Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap 1  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati 2  dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA