Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 12:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 12:17

Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan persepuluhan v  dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, w  ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, x  ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan y  khususmu.

AYT (2018)

Kamu tidak boleh memakan persembahan persepuluhan di gerbangmu. Baik itu dari gandum, dari anggur baru dan minyakmu, anak sulung binatang dari sapi atau dombamu, dan kurban nazar yang kamu janjikan, persembahan sukarelamu, pemberian khususmu dari tanganmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 12:17

Maka dalam negeri kedudukanmu tak boleh kamu makan dalam sepuluh asa dari pada gandummu atau dari pada air anggurmu atau dari pada minyakmu atau dari lembu dombamu yang mula jadi, demikianpun jangan barang yang telah kamu pernazarkan atau persembahan dari ridla hatimu atau persembahan tatangan tanganmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 12:17

Di tempat kediamanmu kamu tak boleh makan persembahan sepersepuluhan dari gandummu, anggurmu, minyak zaitunmu, sapi atau kambing dombamu yang pertama lahir, kurban pembayar kaulmu, kurban sukarelamu atau persembahan lain.

TSI (2014)

“Di kotamu, janganlah memakan berbagai macam perpuluhan yang seharusnya diberikan kepada TUHAN, misalnya perpuluhan gandum-ganduman, hasil perasan anggur yang baru, atau minyak zaitun. Selain itu, anak sulung dari sapi dan kambing dombamu juga tidak boleh dimakan, karena harus dipersembahkan kepada TUHAN. Begitu juga persembahan sukarela, berbagai persembahan khusus, dan persembahan untuk memenuhi janjimu kepada TUHAN tidak boleh dimakan di sembarang tempat.

MILT (2008)

Engkau tidak boleh makan di gerbangmu: persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggur barumu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu, dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan dan persembahan-persembahan sukarelamu dan persembahan hunjukan dari tanganmu.

Shellabear 2011 (2011)

Persembahan sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung dari kawanan sapi dan kawanan kambing dombamu, segala kurban nazar yang kaunazarkan, kurban sukarelamu, atau persembahan khususmu tidak boleh kaumakan di kota-kotamu.

AVB (2015)

Persembahan sepersepuluh daripada gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung daripada kawanan lembu dan kawanan dombamu, segala korban nazar yang kamu nazarkan, korban sukarela kamu, atau persembahan khususmu tidak boleh kamu makan di kota-kotamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 12:17

Di dalam tempatmu
<08179>
tidak
<03808>
boleh
<03201>
kaumakan
<0398>
persembahan persepuluhan
<04643>
dari gandummu
<01715>
, dari anggurmu
<08492>
dan minyakmu
<03323>
, ataupun dari anak-anak sulung
<01062>
lembu sapimu
<01241>
dan kambing dombamu
<06629>
, ataupun sesuatu
<03605>
dari korban
<05088>
yang
<0834>
akan kaunazarkan
<05087>
, ataupun dari korban sukarelamu
<05071>
, ataupun persembahan khususmu
<08641>
.

[<03027>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 12:17

Maka dalam negeri kedudukanmu
<08179>
tak
<03808>
boleh
<03201>
kamu makan
<0398>
dalam sepuluh asa
<04643>
dari pada gandummu
<01715>
atau dari pada air anggurmu
<08492>
atau dari pada minyakmu
<03323>
atau dari lembu
<01241>
dombamu
<06629>
yang mula jadi
<01062>
, demikianpun jangan barang
<03605>
yang
<0834>
telah kamu pernazarkan
<05088>
atau persembahan
<05087>
dari ridla hatimu
<05071>
atau persembahan tatangan
<08641>
tanganmu
<03027>
.
AYT ITL
Kamu tidak
<03808>
boleh
<03201>
memakan
<0398>
persembahan persepuluhan
<04643>
di gerbangmu
<08179>
. Baik itu dari gandum
<01715>
, dari anggur baru
<08492>
dan minyakmu
<03323>
, anak sulung
<01062>
binatang dari sapi
<01241>
atau dombamu
<06629>
, dan kurban nazar
<05088>
yang
<0834>
kamu janjikan
<05087>
, persembahan sukarelamu
<05071>
, pemberian khususmu
<08641>
dari tanganmu
<03027>
.

[<03605>]
AVB ITL
Persembahan sepersepuluh
<04643>
daripada gandummu
<01715>
, anggurmu
<08492>
, minyakmu
<03323>
, anak-anak sulung
<01062>
daripada kawanan lembu
<01241>
dan kawanan dombamu
<06629>
, segala
<03605>
korban nazar
<05088>
yang
<0834>
kamu nazarkan
<05087>
, korban sukarela
<05071>
kamu, atau persembahan khususmu
<08641>
tidak
<03808>
boleh
<03201>
kamu makan
<0398>
di kota-kotamu
<08179>
.

[<03027>]
HEBREW
Kdy
<03027>
tmwrtw
<08641>
Kytbdnw
<05071>
rdt
<05087>
rsa
<0834>
Kyrdn
<05088>
lkw
<03605>
Knauw
<06629>
Krqb
<01241>
trkbw
<01062>
Krhuyw
<03323>
Ksrytw
<08492>
Kngd
<01715>
rvem
<04643>
Kyresb
<08179>
lkal
<0398>
lkwt
<03201>
al (12:17)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 12:17

Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan persepuluhan 1  dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA