Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 1:38

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 1:38

Yosua h  bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, i  sebab dialah yang akan memimpin j  orang Israel sampai mereka memiliki k  negeri itu.

AYT (2018)

Namun, abdimu, Yosua anak Nun, akan memasuki negeri itu. Kuatkanlah hatinya karena dia yang akan memimpin Israel mengambil negeri itu menjadi milik mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 1:38

Maka Yusak bin Nun, yang berdiri di hadapanmu, ia itu akan masuk ke dalamnya, maka teguhkanlah dia, karena iapun akan mabahagi-bahagi tanah itu kepada Israel akan pusakanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 1:38

Tetapi tabahkanlah hati pembantumu, Yosua anak Nun. Dialah yang akan memimpin Israel merebut tanah itu.'

MILT (2008)

Yosua anak Nun yang berdiri di hadapanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Engkau harus menguatkan dia karena dialah yang akan membuat Israel mewarisi negeri itu.

Shellabear 2011 (2011)

melainkan Yusak bin Nun, pelayanmu, yang akan masuk ke sana. Kuatkanlah hatinya karena dialah yang akan memimpin orang Israil mewarisi negeri itu.

AVB (2015)

melainkan Yosua anak Nun, pelayanmu, yang akan masuk ke sana. Kuatkanlah hatinya kerana dialah yang akan memimpin orang Israel mewarisi negeri itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 1:38

Yosua
<03091>
bin
<01121>
Nun
<05126>
, pelayanmu, dialah
<01931>
yang akan masuk
<0935>
ke sana
<08033>
. Berilah
<02388> <00>
kepadanya semangat
<00> <02388>
, sebab
<03588>
dialah
<01931>
yang akan memimpin
<05157> <00>
orang Israel
<03478>
sampai
<00> <05157> <00>
mereka memiliki
<00> <05157>
negeri itu.

[<05975> <06440>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 1:38

Maka Yusak
<03091>
bin
<01121>
Nun
<05126>
, yang berdiri
<05975>
di hadapanmu
<06440>
, ia
<01931>
itu akan masuk
<0935>
ke dalamnya
<08033>
, maka teguhkanlah
<02388>
dia, karena
<03588>
iapun
<01931>
akan mabahagi-bahagi
<05157>
tanah itu kepada Israel
<03478>
akan
<0853>
pusakanya.
AYT ITL
Namun, abdimu, Yosua
<03091>
anak
<01121>
Nun
<05126>
, akan
<01931>
memasuki
<0935>
negeri itu
<08033>
. Kuatkanlah hatinya
<02388>
karena
<03588>
dia
<01931>
yang akan memimpin Israel
<03478>
mengambil
<05157> <0>
negeri itu menjadi milik
<0> <05157>
mereka.

[<05975> <06440> <0853> <0853>]
HEBREW
larvy
<03478>
ta
<0853>
hnlxny
<05157>
awh
<01931>
yk
<03588>
qzx
<02388>
wta
<0853>
hms
<08033>
aby
<0935>
awh
<01931>
Kynpl
<06440>
dmeh
<05975>
Nwn
<05126>
Nb
<01121>
eswhy (1:38)
<03091>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 1:38

Yosua 1  bin Nun, pelayanmu 2 , dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat 3 , sebab dialah yang akan memimpin orang Israel 3  sampai mereka memiliki negeri itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA