Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 1:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 1:1

Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa 1  kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, a  di padang gurun, di Araba-Yordan, b  di tentangan Suf, antara Paran c  dengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.

AYT (2018)

Inilah firman yang disampaikan Musa kepada umat Israel di Sungai Yordan, di padang belantara sebelah Sungai Yordan, yaitu di seberang Suf, di antara padang belantara, di antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 1:1

Sebermula, bahwa inilah segala perkataan yang dikatakan Musa kepada segenap Israel di seberang Yarden akan hal perkara yang telah jadi di padang belantara, di padang yang bertentangan dengan Suf, di jajahan yang di antara Paran dengan Tofel dan Laban dan Hazirot dan Dizahab.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 1:1

Buku ini berisi kata-kata yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun di Lembah Yordan. Lembah itu ada di sebelah timur Sungai Yordan, dekat kota Suf, antara kota Paran di satu pihak, dan kota-kota Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab di pihak lain.

TSI (2014)

Inilah perkataan-perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh umat Israel di padang belantara, di sebelah timur sungai Yordan, pada waktu mereka berkemah di lembah Yordan di dekat kota Suf. Dari tempat mereka berkemah itu, kota Paran berada di satu sisi, sedangkan kota Tofel, Laban, Hazerot, dan Disahab berada di sisi yang berlawanan.

MILT (2008)

Inilah perkataan-perkataan yang Musa ucapkan kepada seluruh orang Israel di seberang Yordan, di padang gurun, di Araba, di seberang Suf antara Paran dan Tofel, Laban dan Hazerot serta Dizahab.

Shellabear 2011 (2011)

Inilah perkataan-perkataan yang disampaikan Musa kepada semua orang Israil di padang belantara seberang Sungai Yordan, yaitu di Araba. Araba terletak di seberang Suf, di antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, serta Di-Zahab.

AVB (2015)

Inilah kata-kata peringatan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di kawasan gurun di seberang Sungai Yordan, iaitu di Araba. Araba terletak di seberang Suf, di antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, serta Dizahab.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 1:1

Inilah
<0428>
perkataan-perkataan
<01697>
yang
<0834>
diucapkan
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
seluruh
<03605>
orang Israel
<03478>
di seberang
<05676>
sungai Yordan
<03383>
, di padang gurun
<04057>
, di Araba-Yordan
<06160>
, di tentangan
<04136>
Suf
<05489>
, antara
<0996>
Paran
<06290>
dengan
<0996>
Tofel
<08603>
, Laban
<03837>
, Hazerot
<02698>
dan Di-Zahab
<01774>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 1:1

Sebermula, bahwa inilah
<0428>
segala perkataan
<01697>
yang
<0834>
dikatakan
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
segenap
<03605>
Israel
<03478>
di seberang
<05676>
Yarden
<03383>
akan hal perkara yang telah jadi di padang belantara
<04057>
, di padang
<06160>
yang bertentangan
<04136>
dengan Suf
<05489>
, di jajahan yang di antara
<0996>
Paran
<06290>
dengan
<0996>
Tofel
<08603>
dan Laban
<03837>
dan Hazirot
<02698>
dan Dizahab
<01774>
.
AYT ITL
Inilah
<0428>
firman
<01697>
yang
<0834>
disampaikan
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
umat Israel
<03478>
di Sungai Yordan, di padang belantara
<04057>
sebelah
<05676>
Sungai Yordan
<03383>
, yaitu di seberang
<04136>
Suf
<05489>
, di antara
<0996>
padang belantara
<06160>
, di antara
<0996>
Paran
<06290>
dan Tofel
<08603>
, Laban
<03837>
, Hazerot
<02698>
dan Di-Zahab
<01774>
.

[<03605> <00>]
AVB ITL
Inilah
<0428>
kata-kata
<01697>
peringatan yang
<0834>
disampaikan
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
seluruh
<03605>
orang Israel
<03478>
di kawasan gurun
<04057>
di seberang
<05676>
Sungai Yordan
<03383>
, iaitu di Araba
<06160>
. Araba terletak di seberang
<04136>
Suf
<05489>
, di antara
<0996>
Paran
<06290>
dengan
<0996>
Tofel
<08603>
, Laban
<03837>
, Hazerot
<02698>
, serta Dizahab
<01774>
.

[<00>]
HEBREW
bhz
<01774>
ydw
<0>
truxw
<02698>
Nblw
<03837>
lpt
<08603>
Nybw
<0996>
Nrap
<06290>
Nyb
<0996>
Pwo
<05489>
lwm
<04136>
hbreb
<06160>
rbdmb
<04057>
Ndryh
<03383>
rbeb
<05676>
larvy
<03478>
lk
<03605>
la
<0413>
hsm
<04872>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
Myrbdh
<01697>
hla (1:1)
<0428>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ul 1:1

Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa 1  kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, a  di padang gurun, di Araba-Yordan, b  di tentangan Suf, antara Paran c  dengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 1:1

Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang 1  sungai Yordan, di padang gurun, di Araba-Yordan, di tentangan Suf 2 , antara Paran 2  3  dengan Tofel, Laban, Hazerot 4  dan Di-Zahab.

Catatan Full Life

Ul 1:1 1

Nas : Ul 1:1

PB sering kali menunjuk kepada isi kitab Ulangan. Yesus mengutip kitab ini ketika dicobai oleh Iblis (Mat 4:4,7,10; bd. Ul 6:13,16; Ul 8:3) dan ketika Dia mengajarkan tentang hubungan kita dengan Allah seperti terwujud dalam "hukum yang terutama dan yang pertama" (Mat 22:37-38; bd. Ul 6:5; 10:12; 30:6; bd. Ul 17:6; 19:15 degan Mat 18:16; Yoh 8:17).

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA