Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 9:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 9:7

lalu berkata kepadanya: "Sungguhpun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi TUHAN di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? o "

AYT (2018)

dan berkata kepadanya, “Meski kami najis karena mayat, tetapi mengapa kami ditahan untuk tidak memberikan persembahan kepada TUHAN pada waktu yang telah ditentukan bersama dengan orang Israel lainnya?”

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 9:7

Maka sembah mereka itu kepadanya: Bahwa hamba ini telah najis oleh mayat orang; patutkah hamba ini diasingkan, supaya jangan hamba mempersembahkan korban Tuhan pada masa yang telah ditentukan di antara segala bani Israel?

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 9:7

dan berkata, "Kami ini najis karena telah menyentuh mayat. Tetapi mengapa kami harus dikecualikan sehingga tak dapat mempersembahkan kurban kepada TUHAN bersama dengan saudara-saudara kami?"

MILT (2008)

Orang-orang itu lalu berkata kepadanya, "Kami menjadi cemar karena mayat. Mengapa kami dicegah sehingga kami tidak dapat mempersembahkan kurban kepada TUHAN YAHWEH 03068 pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah bani Israel?"

Shellabear 2011 (2011)

lalu berkata kepada Musa, "Kami memang najis karena telah menyentuh mayat, tetapi mengapa kami dicegah untuk mempersembahkan persembahan kepada ALLAH di antara bani Israil pada waktu yang ditetapkan?"

AVB (2015)

lalu berkata kepada Musa, “Kami memang bernajis kerana telah menyentuh mayat, tetapi mengapa kami dicegah untuk mempersembahkan persembahan kepada TUHAN dalam kalangan orang Israel pada waktu yang ditetapkan?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 9:7

lalu berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
: "Sungguhpun kami
<0587>
najis
<02931>
oleh karena mayat
<05315>
, dengan dasar apakah
<04100>
kami dicegah
<01639>
mempersembahkan
<07126>
persembahan
<07133>
bagi TUHAN
<03068>
di tengah-tengah
<08432>
orang
<01121>
Israel
<03478>
pada waktu yang ditetapkan
<04150>
?"

[<0376> <01992> <0120> <01115>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 9:7

Maka sembah
<0559>
mereka
<0376>
itu kepadanya
<0413>
: Bahwa hamba
<0587>
ini telah najis
<02931>
oleh mayat
<05315>
orang
<0120>
; patutkah hamba ini diasingkan
<01639>
, supaya jangan
<01115>
hamba mempersembahkan
<07126>
korban
<07133>
Tuhan
<03068>
pada masa yang telah ditentukan
<04150>
di antara
<08432>
segala bani
<01121>
Israel
<03478>
?
AYT ITL
dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Meski kami
<0587>
najis
<02931>
karena mayat
<05315>
, tetapi mengapa
<04100>
kami ditahan
<01639>
untuk tidak
<01115>
memberikan
<07126>
persembahan
<07133>
kepada TUHAN
<03068>
pada waktu yang telah ditentukan
<04150>
bersama
<08432>
dengan orang
<01121>
Israel
<03478>
lainnya?”

[<0376> <01992> <0120> <0853>]
AVB ITL
lalu berkata
<0559>
kepada
<0413>
Musa, “Kami
<0587>
memang bernajis
<02931>
kerana telah menyentuh mayat
<05315>
, tetapi mengapa
<04100>
kami dicegah
<01639>
untuk mempersembahkan
<07126>
persembahan
<07133>
kepada TUHAN
<03068>
dalam kalangan
<08432>
orang
<01121>
Israel
<03478>
pada waktu yang ditetapkan
<04150>
?”

[<0376> <01992> <0120> <01115> <0853>]
HEBREW
larvy
<03478>
ynb
<01121>
Kwtb
<08432>
wdemb
<04150>
hwhy
<03068>
Nbrq
<07133>
ta
<0853>
brqh
<07126>
ytlbl
<01115>
ergn
<01639>
hml
<04100>
Mda
<0120>
spnl
<05315>
Myamj
<02931>
wnxna
<0587>
wyla
<0413>
hmhh
<01992>
Mysnah
<0376>
wrmayw (9:7)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 9:7

lalu berkata kepadanya: "Sungguhpun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan 1  persembahan bagi TUHAN di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?"

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA