Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 19:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 19:12

Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh q  ia tahir r . Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh.

AYT (2018)

Dia harus membersihkan diri dengan air itu pada hari ketiga dan pada hari ketujuh. Jika dia tidak melakukannya, dia akan tetap najis.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 19:12

maka hendaklah dengan itu juga disucikannyalah dirinya dari pada dosa pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuhpun apabila ia mulai suci pula; tetapi barangsiapa yang tiada menyucikan dirinya dari pada dosa pada hari yang ketiga, maka tiada ia suci pada hari yang ketujuhpun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 19:12

Pada hari yang ketiga dan yang ketujuh ia harus menyucikan diri dengan air upacara; barulah ia bersih. Tetapi kalau pada hari yang ketiga dan yang ketujuh ia tidak membersihkan diri, ia tetap najis.

MILT (2008)

Dia haruslah menahirkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia akan tahir. Dan jika dia tidak menahirkan dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia tidak akan tahir.

Shellabear 2011 (2011)

Ia harus menyucikan dirinya dengan air itu pada hari ketiga, dan pada hari ketujuh ia menjadi suci. Tetapi jika ia tidak menyucikan diri pada hari ketiga, maka pada hari ketujuh ia tidak menjadi suci.

AVB (2015)

Hendaklah dia menyucikan dirinya dengan air itu pada hari ketiga, dan pada hari ketujuh dia menjadi suci. Tetapi jika dia tidak menyucikan diri pada hari ketiga, maka pada hari ketujuh dia tidak menjadi suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 19:12

Ia
<01931>
harus menghapus dosa
<02398>
dari dirinya dengan air itu pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
, dan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
ia tahir
<02891>
. Tetapi jika
<0518>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
ia tidak
<03808>
menghapus dosa
<02398>
dari dirinya, maka tidaklah
<03808>
ia tahir
<02891>
pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 19:12

maka hendaklah dengan itu juga
<01931>
disucikannyalah
<02398>
dirinya dari
<02398>
pada dosa
<02398>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
dan pada hari
<03117>
yang ketujuhpun
<07637>
apabila ia mulai suci
<02891>
pula; tetapi
<0518>
barangsiapa yang tiada
<03808>
menyucikan
<02398>
dirinya dari
<02398>
pada dosa
<02398>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
, maka tiada
<03808>
ia suci
<02891>
pada hari
<03117>
yang ketujuhpun
<07637>
.
AYT ITL
Dia
<01931>
harus membersihkan
<02398>
diri dengan air itu pada hari
<03117>
ketiga
<07992>
dan pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
. Jika
<0518>
dia tidak
<03808>
melakukannya
<02398>
, dia akan tetap najis
<03808> <02891>
.

[<00> <02891> <03117> <07992> <03117> <07637>]
HEBREW
rhjy
<02891>
al
<03808>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
ajxty
<02398>
al
<03808>
Maw
<0518>
rhjy
<02891>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
wb
<0>
ajxty
<02398>
awh (19:12)
<01931>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 19:12

Ia harus menghapus 1  dosa dari dirinya dengan air itu pada hari 2  yang ketiga 2 , dan pada hari 2  yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari 2  yang ketiga 2  ia tidak menghapus 1  dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari 2  yang ketujuh.

[+] Bhs. InggrisTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA