Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 10:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 10:6

apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat o  laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat;

AYT (2018)

Ketika kamu meniup tanda peringatan untuk kedua kalinya, berarti perkemahan yang ada di sebelah Selatan harus berangkat. Tanda peringatan harus dibunyikan untuk menyuruh mereka berangkat.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 10:6

Maka apabila ditiup olehmu seru-seru pada kedua kalinya, hendakalah berangkat tentara yang duduk pada sebelah selatan, setiap-tiap kali dibunyikan seru-seru hendaklah tentara itu berangkat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 10:6

Kalau ditiup pendek-pendek untuk kedua kalinya, maka suku-suku di sebelah selatan harus berangkat. Jadi bunyi yang pendek-pendek berarti umat harus berangkat,

MILT (2008)

Dan ketika kamu meniup tanda peringatan yang kedua, maka haruslah perkemahan yang berkemah di sebelah selatan berangkat; mereka harus meniup suatu tanda peringatan untuk pemberangkatan-pemberangkatan mereka.

Shellabear 2011 (2011)

dan apabila tanda semboyan ditiup untuk kedua kalinya, maka laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatanlah yang harus berangkat. Jadi, tanda semboyan harus ditiup apabila perjalanan hendak dilanjutkan.

AVB (2015)

dan apabila isyarat semboyan ditiup buat kali keduanya, maka hendaklah pasukan-pasukan yang berkhemah di sebelah selatan berangkat. Jadi, hendaklah isyarat semboyan ditiup apabila perjalanan hendak dimulakan semula.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 10:6

apabila kamu meniup
<08628>
tanda semboyan
<08643>
kedua kalinya
<08145>
, maka haruslah berangkat
<05265>
laskar-laskar
<04264>
yang berkemah
<02583>
di sebelah selatan
<08486>
. Jadi tanda semboyan
<08643>
harus ditiup
<08628>
untuk menyuruh mereka berangkat
<04550>
;
TL ITL ©

SABDAweb Bil 10:6

Maka apabila ditiup
<08628>
olehmu seru-seru
<08643>
pada kedua kalinya
<08145>
, hendakalah berangkat
<05265>
tentara
<04264>
yang duduk
<02583>
pada sebelah selatan
<08486>
, setiap-tiap kali dibunyikan
<08628>
seru-seru
<08643>
hendaklah tentara itu berangkat
<04550>
.
AYT ITL
Ketika kamu meniup
<08628>
tanda peringatan
<08643>
untuk kedua kalinya
<08145>
, berarti perkemahan
<04264>
yang ada di sebelah Selatan
<08486>
harus berangkat
<05265>
. Tanda peringatan
<08643>
harus dibunyikan
<08628>
untuk menyuruh mereka berangkat
<04550>
.

[<02583>]
AVB ITL
dan apabila isyarat semboyan
<08643>
ditiup
<08628>
buat kali keduanya
<08145>
, maka hendaklah pasukan-pasukan
<04264>
yang berkhemah
<02583>
di sebelah selatan
<08486>
berangkat
<05265>
. Jadi, hendaklah isyarat semboyan
<08643>
ditiup
<08628>
apabila perjalanan
<04550> <0>
hendak dimulakan
<0> <04550>
semula.
HEBREW
Mhyeoml
<04550>
weqty
<08628>
hewrt
<08643>
hnmyt
<08486>
Mynxh
<02583>
twnxmh
<04264>
weonw
<05265>
tyns
<08145>
hewrt
<08643>
Mteqtw (10:6)
<08628>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 10:6

apabila kamu meniup 1  tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar 2  yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup 1  untuk menyuruh mereka berangkat;

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA