Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 72:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 72:12

Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong;

AYT (2018)

Sebab, dia akan melepaskan orang-orang melarat ketika mereka berseru minta tolong; orang-orang miskin, dan mereka yang tidak punya penolong.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 72:12

Karena iapun akan memeliharakan orang miskin yang berseru, dan lagi orang papa dan yang tiada padanya seorang penolong.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 72:12

Sebab ia melepaskan orang tertindas yang tak berdaya, dan orang miskin yang berseru kepadanya.

MILT (2008)

Sebab dia akan menyelamatkan orang-orang miskin yang berseru, dan orang lemah yang tiada penolong baginya.

Shellabear 2011 (2011)

Ia akan melepaskan orang melarat yang berteriak minta tolong, demikian pula orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong.

AVB (2015)

Kerana Dia akan menolong orang sesak yang berseru kepada-Nya, dan orang yang menderita, serta mereka yang tidak ada penolong.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 72:12

Sebab
<03588>
ia akan melepaskan
<05337>
orang miskin
<034>
yang berteriak minta tolong
<07768>
, orang yang tertindas
<06041>
, dan orang yang tidak punya
<0369>
penolong
<05826>
;
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 72:12

Karena
<03588>
iapun akan memeliharakan
<05337>
orang miskin
<034>
yang berseru
<07768>
, dan lagi orang papa
<06041>
dan yang tiada
<0369>
padanya
<00>
seorang penolong
<05826>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, dia akan melepaskan
<05337>
orang-orang melarat
<034>
ketika mereka berseru minta tolong
<07768>
; orang-orang miskin
<06041>
, dan mereka yang tidak
<0369>
punya penolong
<05826>
.

[<00>]
AVB ITL
Kerana
<03588>
Dia akan menolong
<05337>
orang sesak
<034>
yang berseru
<07768>
kepada-Nya, dan orang yang menderita
<06041>
, serta mereka yang tidak
<0369>
ada penolong
<05826>
.

[<00>]
HEBREW
wl
<0>
rze
<05826>
Nyaw
<0369>
ynew
<06041>
ewsm
<07768>
Nwyba
<034>
lyuy
<05337>
yk (72:12)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 72:12

Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong;

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 72:12

Sebab ia akan melepaskan 1  orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong 2 ;

Catatan Full Life

Mzm 72:1-19 1

Nas : Mazm 72:1-19

Menurut ayat Mazm 72:1, mazmur ini adalah doa Salomo selaku raja Israel agar masa pemerintahannya ditandai keadilan, kebenaran, damai sejahtera, pembinasaan kejahatan, dan pembebasan orang yang tertindas dan miskin. Itu juga menunjuk kepada pemerintahan Yesus Kristus atas dunia (lih. pasal Wahy 20:1-22:21) karena beberapa ayatnya dapat dikenakan sepenuhnya kepada Dia saja (ayat Mazm 72:8,11,17; bd. pasal Yes 11:1-5; 60:1-62:12). Doa ini mirip dengan doa dalam PB, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga" (Mat 6:10). Bentuk doa ini harus timbul dari hati semua orang yang ingin melihat Kristus memerintah sebagai raja dan kebenaran-Nya ditegakkan di bumi ini

(lihat cat. --> Wahy 21:1).

[atau ref. Wahy 21:1]

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA