Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 55:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 55:1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku! z 

AYT (2018)

Kepada pemimpin pujian: Dengan alat musik petik. Nyanyian perenungan Daud. (55-2) Dengarlah doaku, ya Allah, dan jangan menyembunyikan diri dari permohonanku.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 55:1

Suatu pengajaran Daud bagi biduan besar, pada Nejinot. (55-2) Ya Allah! berilah telinga akan doaku, dan janganlah kiranya Engkau menyembunyikan diri-Mu dari pada pohonku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 55:1

Untuk pemimpin kor. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Ya Allah, dengarlah doaku, jangan berpaling dari permohonanku.

MILT (2008)

Untuk pemimpin musik. Dengan alat musik berdawai. Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Ya Allah Elohim 0430 dengarkanlah doaku, dan janganlah menyembunyikan diri-Mu dari permohonanku.

Shellabear 2011 (2011)

Untuk pemimpin pujian. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Ya Allah, dengarkanlah kiranya doaku, dan janganlah menyembunyikan diri-Mu terhadap permohonanku.

AVB (2015)

Untuk pemimpin muzik. Dengan alat-alat muzik bertali. Renungan Daud. Dengarlah doaku, ya Allah, dan jangan palingkan wajah-Mu daripada rayuanku;

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 55:1

Untuk pemimpin biduan
<05329>
. Dengan permainan kecapi
<05058>
. Nyanyian pengajaran
<04905>
Daud
<01732>
. (#55-#2) Berilah telinga
<0238>
, ya Allah
<0430>
, kepada doaku
<08605>
, janganlah
<0408>
bersembunyi
<05956>
terhadap permohonanku
<08467>
!
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 55:1

Suatu pengajaran
<04905>
Daud
<01732>
bagi biduan
<05329>
besar, pada Nejinot
<05058>
. (55-2) Ya Allah
<0430>
! berilah telinga
<0238>
akan doaku
<08605>
, dan janganlah
<0408>
kiranya Engkau menyembunyikan
<05956>
diri-Mu dari pada pohonku
<08467>
.
AYT ITL
Kepada pemimpin pujian
<05329>
: Dengan alat musik petik
<05058>
. Nyanyian perenungan
<04905>
Daud
<01732>
. Dengarlah
<0238>
doaku
<08605>
, ya Allah
<0430>
, dan jangan
<0408>
menyembunyikan
<05956>
diri dari permohonanku
<08467>
.
AVB ITL
Untuk pemimpin muzik
<05329>
. Dengan alat-alat muzik bertali
<05058>
. Renungan
<04905>
Daud
<01732>
. Dengarlah
<0238>
doaku
<08605>
, ya Allah
<0430>
, dan jangan
<0408>
palingkan
<05956>
wajah-Mu daripada rayuanku
<08467>
;
HEBREW
ytnxtm
<08467>
Mlett
<05956>
law
<0408>
ytlpt
<08605>
Myhla
<0430>
hnyzah ((2))
<0238>
dwdl
<01732>
lykvm
<04905>
tnygnb
<05058>
xunml (55:1)
<05329>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 55:1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi 1 . Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Berilah telinga 2 , ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi 3  terhadap permohonanku!

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA