Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 4:34

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 4:34

dan tanpa perumpamaan m  Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.

AYT (2018)

Dia tidak berbicara kepada mereka tanpa suatu perumpamaan, tetapi Dia menjelaskan semuanya secara pribadi kepada murid-murid-Nya.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 4:34

Maka tiada Yesus bertutur kepada mereka itu lain daripada dengan perumpamaan, tetapi apabila Ia tinggal dengan murid-murid-Nya sahaja, maka diartikan-Nya segala perkara itu kepada mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 4:34

Yesus selalu memakai perumpamaan kalau Ia mengajar orang-orang itu. Tetapi kalau Ia sendiri dengan pengikut-pengikut-Nya, Ia menjelaskan semuanya kepada mereka.

TSI (2014)

Dia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Tetapi waktu Yesus hanya bersama dengan murid-murid-Nya, Dia menjelaskan arti setiap perumpamaan itu.

MILT (2008)

dan tanpa perumpamaan, Dia tidak berbicara kepada mereka. Namun, kepada murid-murid-Nya sendiri, Dia menjelaskan segala sesuatu.

Shellabear 2011 (2011)

Tak satu pun Ia sampaikan kepada mereka tanpa ibarat. Tetapi apabila Ia sedang sendirian dengan para pengikut-Nya, Ia menjelaskan segala sesuatunya.

AVB (2015)

Dia tidak berucap kepada mereka tanpa menggunakan ibarat. Tetapi apabila Dia bersendiri dengan murid-murid-Nya, Dia menjelaskan segala-galanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 4:34

dan tanpa
<5565>
perumpamaan
<3850>
Ia tidak
<3756>
berkata-kata
<2980>
kepada mereka, tetapi
<1161>
kepada murid-murid-Nya
<3101>
Ia menguraikan
<1956>
segala
<3956>
sesuatu secara
<2596>
tersendiri
<2398>
.

[<1161> <846> <2398>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 4:34

Maka
<1161> <1161>
tiada
<3756>
Yesus bertutur
<2980>
kepada mereka
<846>
itu lain daripada
<5565>
dengan perumpamaan
<3850>
, tetapi
<1161>
apabila Ia tinggal dengan murid-murid-Nya
<3101>
sahaja, maka diartikan-Nya
<1956>
segala
<3956>
perkara itu kepada mereka itu.
AYT ITL
Dia tidak
<3756>
berbicara
<2980>
kepada mereka
<846>
tanpa
<5565>
suatu perumpamaan
<3850>
, tetapi
<1161>
Dia menjelaskan
<1956>
semuanya
<3956>
secara pribadi
<2398>
kepada murid-murid-Nya
<2398> <3101>
.

[<1161> <2596>]
AVB ITL
Dia tidak
<3756>
berucap
<2980>
kepada mereka
<846>
tanpa
<5565>
menggunakan ibarat
<3850>
. Tetapi
<1161>
apabila Dia bersendiri
<2398>
dengan murid-murid-Nya
<3101>
, Dia menjelaskan
<1956>
segala-galanya
<3956>
.

[<1161> <2596> <2398>]
GREEK
cwriv
<5565>
ADV
de
<1161>
CONJ
parabolhv
<3850>
N-GSF
ouk
<3756>
PRT-N
elalei
<2980> (5707)
V-IAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
kat
<2596>
PREP
idian
<2398>
A-ASF
de
<1161>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
idioiv
<2398>
A-DPM
mayhtaiv
<3101>
N-DPM
epeluen
<1956> (5707)
V-IAI-3S
panta
<3956>
A-APN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 4:34

dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA