Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 10:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 10:13

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

AYT (2018)

Mereka membawa anak-anak kepada Yesus supaya Dia menyentuh anak-anak itu, tetapi murid-murid itu menegur mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 10:13

Pada suatu hari adalah orang membawa kanak-kanak kepada Yesus, supaya Ia menjamah kanak-kanak itu. Tetapi murid-murid-Nya menengking orang-orang yang membawa mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 10:13

Ada orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya Ia menjamah dan memberkati mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang-orang itu.

TSI (2014)

Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus, supaya Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka. Tetapi murid-murid-Nya melarang orang-orang itu dengan keras.

MILT (2008)

Dan mereka membawa anak-anak kecil kepada-Nya supaya Dia dapat menjamah mereka, tetapi para murid menghardik mereka yang membawanya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian beberapa orang membawa anak-anaknya kepada Isa dengan maksud supaya Ia menyentuh mereka. Tetapi para pengikut-Nya menegur orang-orang itu.

AVB (2015)

Selepas itu, orang membawa kanak-kanak kecil kepada-Nya supaya Dia menyentuh mereka, tetapi murid-murid-Nya memarahi mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 10:13

Lalu
<2532>
orang membawa
<4374>
anak-anak kecil
<3813>
kepada Yesus
<846>
, supaya
<2443>
Ia menjamah
<680>
mereka
<846>
; akan tetapi
<1161>
murid-murid-Nya
<3101>
memarahi
<2008>
orang-orang itu
<846>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 10:13

Pada suatu hari adalah orang membawa
<4374>
kanak-kanak
<3813>
kepada Yesus, supaya
<2443>
Ia menjamah
<680>
kanak-kanak itu. Tetapi
<1161>
murid-murid-Nya
<3101>
menengking
<2008>
orang-orang yang membawa mereka
<846>
itu.
AYT ITL
Mereka membawa
<4374>
anak-anak
<3813>
kepada
<2443>
Yesus supaya Dia
<846>
menyentuh
<680>
anak-anak itu, tetapi
<1161>
murid-murid
<3101>
itu menegur
<2008>
mereka
<846>
.

[<2532> <846>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
proseferon
<4374> (5707)
V-IAI-3P
autw
<846>
P-DSM
paidia
<3813>
N-APN
ina
<2443>
CONJ
autwn
<846>
P-GPM
aqhtai
<680> (5672)
V-AMS-3S
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
mayhtai
<3101>
N-NPM
epetimhsan
<2008> (5656)
V-AAI-3P
autoiv
<846>
P-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 10:13

Lalu orang membawa 1  anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya 2  memarahi orang-orang itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.29 detik
dipersembahkan oleh YLSA