Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 1:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:42

Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.

AYT (2018)

Segera penyakit kustanya hilang dan orang itu menjadi tahir.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 1:42

Seketika itu juga lenyaplah bala zaraat daripada orang itu, lalu tahirlah ia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 1:42

Saat itu juga penyakitnya hilang dan ia sembuh.

TSI (2014)

Saat itu juga penyakit kulitnya langsung hilang dan dia betul-betul sembuh.

MILT (2008)

Dan setelah Dia berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dari padanya, dan dia ditahirkan.

Shellabear 2011 (2011)

Saat itu juga lenyaplah kustanya itu dan ia menjadi tahir.

AVB (2015)

Pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 1:42

Seketika itu juga
<2117>
lenyaplah
<565>
penyakit kusta
<3014>
orang
<846>
itu, dan
<2532>
ia menjadi tahir
<2511>
.

[<2532> <575>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 1:42

Seketika
<2117>
itu juga lenyaplah
<3014>
bala zaraat daripada
<575>
orang itu, lalu
<2532>
tahirlah
<2511>
ia.
AYT ITL
Segera
<2117>
penyakit kustanya
<3014>
hilang
<565>
dan
<2532>
orang
<846>
itu menjadi tahir
<2511>
.

[<2532> <575>]
AVB ITL
Pada saat itu
<2117>
juga orang
<846>
itu ditahirkan
<2511>
daripada
<575>
penyakit kusta
<3014>
.

[<2532> <565> <2532>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
euyuv
<2117>
ADV
aphlyen
<565> (5627)
V-2AAI-3S
ap
<575>
PREP
autou
<846>
P-GSM
h
<3588>
T-NSF
lepra
<3014>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
ekayarisyh
<2511> (5681)
V-API-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 1:42

1 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA