Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 6:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 6:4

Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. h "

AYT (2018)

supaya sedekahmu itu tersembunyi dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 6:4

supaya sedekahmu itu tiada kelihatan; maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan, Ialah akan membalas kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 6:4

Biarlah perbuatanmu itu tidak diketahui oleh siapa pun, kecuali Bapamu di surga. Ia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu."

MILT (2008)

sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan."

Shellabear 2011 (2011)

Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu, yang melihat apa yang tidak kelihatan, akan membalas perbuatanmu."

AVB (2015)

Jangan siapa pun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 6:4

Hendaklah
<3704>
sedekahmu
<4675> <1654>
itu diberikan dengan
<1722>
tersembunyi
<2927>
, maka
<2532>
Bapamu
<3962> <4675>
yang melihat
<991>
yang tersembunyi
<2927>
akan membalasnya
<591>
kepadamu
<4671>
."

[<1510> <1722>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 6:4

supaya
<3704>
sedekahmu
<1654>
itu tiada kelihatan
<2927>
; maka
<2532>
Bapamu
<3962>
yang nampak
<991>
barang yang tiada kelihatan
<2927>
, Ialah akan membalas
<591>
kepadamu
<4671>
.
AYT ITL
supaya
<3704>
sedekahmu
<1654>
itu tersembunyi
<2927>
dan
<2532>
Bapamu
<3962>
yang
<3588>
melihat
<991>
yang
<3588>
tersembunyi
<2927>
itu akan memberikan
<591>
upah kepadamu."

[<1510> <4675> <1722> <4675> <1722> <4671>]
GREEK
opwv
<3704>
ADV
h
<1510> (5753)
V-PXS-3S
sou
<4675>
P-2GS
h
<3588>
T-NSF
elehmosunh
<1654>
N-NSF
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
kruptw
<2927>
A-DSN
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
pathr
<3962>
N-NSM
sou
<4675>
P-2GS
o
<3588>
T-NSM
blepwn
<991> (5723)
V-PAP-NSM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
kruptw
<2927>
A-DSN
apodwsei
<591> (5692)
V-FAI-3S
soi
<4671>
P-2DS
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 6:4

Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. h "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 6:4

Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat 1  yang tersembunyi akan membalasnya 2  kepadamu."

Catatan Full Life

Mat 5:1--8:28 1

Nas : Mat 5:1-7:29

Pasal Mat 5:1-7:29, yang biasanya disebut Khotbah Kristus di Bukit, berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah (Gal 2:20) dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita (Rom 8:2-14; Gal 5:16-25). Semua orang yang menjadi anggota Kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam Khotbah Kristus

(lihat cat. --> Mat 5:6).

[atau ref. Mat 5:6]

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA