Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 21:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, d  lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

AYT (2018)

Sekali lagi, pemilik kebun itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan, para petani itu melakukan hal yang sama terhadap mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 21:36

Lalu disuruhkan oleh tuan itu pula hamba yang lain, lebih banyak daripada yang mula-mula itu; maka diperbuat oleh orang dusun ke atasnya seperti yang dahulu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 21:36

Tuan tanah itu mengirim lagi pelayan-pelayan lain, lebih banyak dari yang pertama kalinya. Tetapi mereka diperlakukan dengan cara yang sama.

MILT (2008)

Dia mengutus lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama, dan mereka melakukan seperti itu juga kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian tuan itu mengutus lagi hamba-hambanya yang lain, lebih banyak dari semula. Meskipun begitu, mereka pun mendapat perlakuan yang sama dengan hamba-hamba yang terdahulu.

AVB (2015)

Tuan tanah itu menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh
<649>
pula
<3825>
hamba-hamba
<1401>
yang lain
<243>
, lebih banyak dari pada
<4119>
yang semula
<4413>
, tetapi merekapun diperlakukan
<4160>
sama seperti
<5615>
kawan-kawan mereka.

[<2532> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 21:36

Lalu
<3825>
disuruhkan
<649>
oleh tuan itu pula hamba
<1401>
yang lain
<243>
, lebih banyak
<4119>
daripada yang mula-mula
<4413>
itu; maka
<2532>
diperbuat
<4160>
oleh orang dusun ke atasnya seperti yang dahulu
<5615>
.
AYT ITL
Sekali lagi
<3825>
, pemilik kebun itu menyuruh
<649>
hamba-hambanya
<1401>
yang lain
<243>
, yang lebih banyak
<4119>
daripada sebelumnya
<4413>
. Dan
<2532>
, para petani itu melakukan
<4160>
hal yang sama
<5615>
terhadap mereka
<846>
.
GREEK
palin
<3825>
ADV
apesteilen
<649> (5656)
V-AAI-3S
allouv
<243>
A-APM
doulouv
<1401>
N-APM
pleionav
<4119>
A-APM-C
twn
<3588>
T-GPM
prwtwn
<4413>
A-GPM
kai
<2532>
CONJ
epoihsan
<4160> (5656)
V-AAI-3P
autoiv
<846>
P-DPM
wsautwv
<5615>
ADV
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, d  lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 21:36

Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.

Catatan Full Life

Mat 21:33-44 1

Nas : Mat 21:33-44

Perumpamaan ini menggambarkan penolakan Anak Allah yang tunggal oleh Israel (bd.

lihat cat. --> Mr 12:1;

[atau ref. Mr 12:1]

Luk 20:9).

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA