Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Lukas 18:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Luk 18:15

Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

AYT (2018)

Lalu, orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi, ketika para murid melihatnya, mereka mulai memarahi orang-orang itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Luk 18:15

Maka orang pun membawa juga kanak-kanak kepada Yesus, supaya dijamah-Nya; tetapi serta murid-murid-Nya melihat hal itu, lalu murid itu pun menengking mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Luk 18:15

Ada orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah dan memberkati mereka. Ketika pengikut-pengikut Yesus melihat itu, mereka memarahi orang-orang itu.

TSI (2014)

Orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus supaya Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka. Tetapi ketika para murid-Nya melihat hal itu mereka melarang orang-orang itu dengan keras.

MILT (2008)

Dan mereka membawa kepada-Nya juga bayi-bayi supaya Dia menjamah mereka. Dan ketika melihat itu, para murid-Nya menegur mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian beberapa orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Isa dengan maksud supaya Ia menyentuh mereka. Ketika para pengikut-Nya melihat hal itu, mereka menegur orang-orang itu.

AVB (2015)

Orang membawa anak mereka kepada Yesus supaya Dia memberkati mereka. Tetapi apabila murid-murid Yesus melihat hal ini, mereka menegur orang itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Luk 18:15

Maka
<1161>
datanglah orang-orang membawa
<4374>
anak-anaknya yang kecil
<1025>
kepada
<2443> <0>
Yesus
<846>
, supaya
<0> <2443>
Ia menjamah mereka
<680>
. Melihat
<1492>
itu murid-murid-Nya
<3101>
memarahi
<2008>
orang-orang itu
<846>
.

[<846> <2532> <1161>]
TL ITL ©

SABDAweb Luk 18:15

Maka orang pun membawa
<4374>
juga
<2532>
kanak-kanak
<1025>
kepada Yesus, supaya
<2443>
dijamah-Nya
<680>
; tetapi
<1161>
serta murid-murid-Nya
<3101>
melihat
<1492>
hal itu, lalu murid itu pun menengking
<2008>
mereka
<846>
itu.
AYT ITL
Lalu
<1161>
, orang-orang membawa
<4374>
anak-anak mereka
<846>
yang
<3588>
masih kecil
<1025>
kepada Yesus
<846>
supaya
<2443>
Ia menjamah
<680>
mereka. Akan tetapi
<1161>
, ketika para murid
<3101>
melihatnya
<1492>
, mereka mulai memarahi
<2008>
orang-orang itu
<846>
.

[<2532>]
GREEK
proseferon
<4374> (5707)
V-IAI-3P
de
<1161>
CONJ
autw
<846>
P-DSM
kai
<2532>
CONJ
ta
<3588>
T-APN
brefh
<1025>
N-APN
ina
<2443>
CONJ
autwn
<846>
P-GPN
apthtai
<680> (5735)
V-PMS-3S
idontev
<1492> (5631)
V-2AAP-NPM
de
<1161>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
mayhtai
<3101>
N-NPM
epetimwn
<2008> (5707)
V-IAI-3P
autoiv
<846>
P-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Luk 18:15

Maka datanglah orang-orang membawa 1  anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu murid-murid-Nya memarahi 2  orang-orang itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA