Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 26:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 26:26

Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, t  maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang.

AYT (2018)

Aku akan menghentikan persediaan gandummu. Sepuluh wanita akan memanggang roti dalam satu tungku dan mereka akan memberikan rotimu dengan timbangan tertentu. Kamu akan memakannya, tetapi tidak menjadi kenyang.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 26:26

Maka apabila Aku memutuskan bagimu bekal roti itu, lalu sepuluh orang perempuan akan membakar rotinya dalam satu dapur jua, dan dikembalikannya rotimu itu dengan ditimbang-timbang, maka kamu akan makan, tetapi tiada menjadi kenyang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 26:26

Kamu akan kehabisan makanan, sehingga sepuluh wanita hanya memerlukan satu tempat pembakaran saja untuk membakar roti yang ada pada mereka. Makanan itu akan diransum, dan sesudah kamu memakannya, kamu masih juga merasa lapar.

MILT (2008)

Ketika Aku memusnahkan persediaan makanan atasmu, maka sepuluh wanita akan membakar rotimu di dalam sebuah tungku. Dan mereka akan membawa balik rotimu berdasarkan timbangan dan kamu akan makan dan kamu tidak menjadi kenyang.

Shellabear 2011 (2011)

Pada waktu Aku tidak lagi menyediakan makanan bagimu, sepuluh perempuan akan membakar roti dalam satu tempat pembakaran, lalu rotimu akan dikembalikan kepadamu dengan ditimbang. Kamu akan makan, tetapi tidak akan kenyang.

AVB (2015)

Pada waktu Aku tidak lagi menyediakan makanan bagimu, sepuluh orang perempuan akan membakar roti di dalam satu ketuhar lalu mengagih-agihkan rotimu mengikut timbangan kepadamu dan kamu akan makan, tetapi tidak akan kenyang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 26:26

Jika Aku memusnahkan
<07665>
persediaan
<04294>
makananmu
<03899>
, maka sepuluh
<06235>
perempuan
<0802>
akan membakar
<0644>
roti
<03899>
di dalam satu
<0259>
pembakaran
<08574>
. Mereka akan mengembalikan
<07725>
rotimu
<03899>
menurut timbangan
<04948>
tertentu, dan kamu akan makan
<0398>
, tetapi tidak
<03808>
menjadi kenyang
<07646>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 26:26

Maka apabila Aku memutuskan
<07665>
bagimu
<00>
bekal
<04294>
roti
<03899>
itu, lalu
<0644>
sepuluh
<06235>
orang perempuan
<0802>
akan membakar rotinya
<03899>
dalam satu dapur
<08574>
jua
<0259>
, dan dikembalikannya
<07725>
rotimu
<03899>
itu dengan ditimbang-timbang
<04948>
, maka kamu
<07725>
akan makan
<0398>
, tetapi tiada
<03808>
menjadi kenyang
<07646>
.
AYT ITL
Aku akan menghentikan
<07665>
persediaan
<04294>
gandummu
<03899>
. Sepuluh
<06235>
wanita
<0802>
akan memanggang
<0644>
roti
<03899>
dalam satu
<0259>
tungku
<08574>
dan mereka akan memberikan
<07725>
rotimu
<03899>
dengan timbangan
<04948>
tertentu. Kamu akan memakannya
<0398>
, tetapi tidak
<03808>
menjadi kenyang
<07646>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Pada waktu Aku tidak lagi menyediakan makanan
<03899>
bagimu, sepuluh
<06235>
orang perempuan
<0802>
akan membakar
<0644>
roti
<03899>
di dalam satu
<0259>
ketuhar
<08574>
lalu mengagih-agihkan
<07725>
rotimu
<03899>
mengikut timbangan
<04948>
kepadamu dan kamu akan makan
<0398>
, tetapi tidak
<03808>
akan kenyang
<07646>
.

[<07665> <00> <04294> <00>]
HEBREW
o
webvt
<07646>
alw
<03808>
Mtlkaw
<0398>
lqsmb
<04948>
Mkmxl
<03899>
wbyshw
<07725>
dxa
<0259>
rwntb
<08574>
Mkmxl
<03899>
Mysn
<0802>
rve
<06235>
wpaw
<0644>
Mxl
<03899>
hjm
<04294>
Mkl
<0>
yrbsb (26:26)
<07665>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 26:26

1 Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA