Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 23:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 23:14

Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum a  atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu; b  itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun c  di segala tempat kediamanmu. d 

AYT (2018)

Jangan makan roti, atau biji-bijian, atau gandum baru itu, sebelum kamu memberikan persembahan kepada Allahmu. Peraturan ini berlaku selamanya, dari generasi ke generasi, di mana pun kamu tinggal.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 23:14

Maka jangan kamu makan roti, atau emping, atau tepung yang ditumbuk, sampai pada hari itu juga, sampai sudah kamu membawa persembahan itu kepada Allahmu; maka inilah suatu hukum yang kekal bagimu turun-temurun pada segala tempat kedudukan kamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 23:14

Sebelum membawa persembahan itu kepada TUHAN, kamu tak boleh makan sedikit pun dari gandum baru itu, baik mentah, dipanggang atau dibakar menjadi roti. Peraturan itu harus ditaati oleh semua keturunanmu selama-lamanya.

MILT (2008)

Dan roti, juga bulir bakar, serta hasil ladang, kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Allahmu Elohimmu 0430; itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu."

Shellabear 2011 (2011)

Sampai pada hari itu, yaitu sampai kamu membawa persembahan untuk memuliakan Tuhanmu, jangan makan roti, bertih padi-padian, atau gandum baru. Itu adalah suatu ketetapan yang berlaku untuk seterusnya bagi kamu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu.

AVB (2015)

Sehingga tiba hari itu, iaitu sampai kamu membawa persembahan untuk memuliakan Allahmu, janganlah makan roti, bertih bijirin, atau bijirin baru. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun di mana-mana pun tempat tinggalmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 23:14

Sampai
<05704>
pada hari
<03117>
itu
<02088>
juga
<06106>
janganlah
<03808>
kamu makan
<0398>
roti
<03899>
, atau bertih gandum
<07039>
atau gandum baru
<03759>
, sampai
<05704>
kamu telah membawa
<0935>
persembahan
<07133>
Allahmu
<0430>
; itulah suatu ketetapan
<02708>
untuk selama-lamanya
<05769>
bagi kamu turun-temurun
<01755>
di segala
<03605>
tempat kediamanmu
<04186>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 23:14

Maka jangan
<03808>
kamu makan
<0398>
roti
<03899>
, atau emping
<07039>
, atau tepung yang ditumbuk
<03759>
, sampai
<05704>
pada hari
<03117>
itu
<02088>
juga
<06106>
, sampai
<05704>
sudah kamu membawa
<0935>
persembahan
<07133>
itu kepada Allahmu
<0430>
; maka inilah suatu hukum
<02708>
yang kekal
<05769>
bagimu turun-temurun
<01755>
pada segala
<03605>
tempat kedudukan
<04186>
kamu.
AYT ITL
Jangan
<03808>
makan
<0398>
roti
<03899>
, atau biji-bijian
<07039>
, atau gandum baru
<03759>
itu
<02088>
, sebelum
<05704>
kamu memberikan
<0935>
persembahan
<07133>
kepada Allahmu
<0430>
. Peraturan
<02708>
ini berlaku selamanya
<05769>
, dari generasi ke generasi
<01755>
, di mana pun
<03605>
kamu tinggal
<04186>
.

[<05704> <06106> <03117> <0853> <00>]
AVB ITL
Sehingga
<05704>
tiba hari
<03117>
itu
<02088>
, iaitu sampai
<05704>
kamu membawa
<0935>
persembahan
<07133>
untuk memuliakan Allahmu
<0430>
, janganlah
<03808>
makan
<0398>
roti
<03899>
, bertih bijirin
<07039>
, atau bijirin baru
<03759>
. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa
<02708>
secara berkekalan
<05769>
untuk kamu turun-temurun
<01755>
di mana-mana pun
<03605>
tempat tinggalmu
<04186>
.

[<06106> <0853> <00>]
HEBREW
o
Mkytbsm
<04186>
lkb
<03605>
Mkytrdl
<01755>
Mlwe
<05769>
tqx
<02708>
Mkyhla
<0430>
Nbrq
<07133>
ta
<0853>
Mkaybh
<0935>
de
<05704>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
Mue
<06106>
de
<05704>
wlkat
<0398>
al
<03808>
lmrkw
<03759>
ylqw
<07039>
Mxlw (23:14)
<03899>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 23:14

Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan 1  roti, atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu; itulah suatu ketetapan 2  untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA