Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 19:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 19:23

Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama tiga tahun dan jangan memakannya.

AYT (2018)

Kelak, ketika kamu memasuki negeri itu dan menanam berbagai macam pohon untuk makanan, kamu harus menganggap buahnya terlarang selama tiga tahun pertama. Itu tidak boleh kamu makan.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 19:23

Maka apabila kamu sudah masuk ke dalam negeri itu dan kamu menanam segala jenis pokok buah-buah, maka hendaklah buahnya yang muda-muda itu seperti dikhatankan kulupnya, tiga tahun lamanya hendaklah kamu membilangkan dia seperti belum dikhatankan, dan janganlah kamu makan dari padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 19:23

Apabila kamu sudah masuk ke negeri Kanaan dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan di sana, maka selama tiga tahun yang pertama buah-buahnya harus kamu anggap haram dan tak boleh kamu makan.

MILT (2008)

Dan ketika kamu tiba di negeri itu dan kamu telah menanam semua jenis tumbuhan sebagai makanan, maka kamu harus menganggap hasil dari orang yang tak bersunat sebagai yang terlarang, selama tiga tahun bagimu, hasil dari yang tidak bersunat, tidak boleh dimakan.

Shellabear 2011 (2011)

Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu lalu kamu menanam segala jenis pohon buah-buahan, maka selama tiga tahun buahnya harus kamu pandang sebagai buah terlarang. Jangan kamu memakannya.

AVB (2015)

Apabila kamu meneroka negeri itu lalu kamu menanam segala jenis pohon buah-buahan, maka hendaklah selama tiga tahun buahnya kamu pandang sebagai buah terlarang. Jangan kamu memakannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 19:23

Apabila
<03588>
kamu sudah masuk
<0935>
ke
<0413>
negeri
<0776>
itu dan menanam
<05193>
bermacam-macam
<03605>
pohon
<06086>
buah-buahan
<03978>
, janganlah kamu memetik buahnya
<06529>
selama tiga
<07969>
tahun
<08141>
dan jangan
<03808>
memakannya
<0398>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 19:23

Maka apabila
<03588>
kamu sudah masuk
<0935>
ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
itu dan kamu menanam
<05193>
segala
<03605>
jenis pokok
<06086>
buah-buah
<03978>
, maka hendaklah buahnya
<06529>
yang muda-muda itu seperti dikhatankan
<06188>
kulupnya
<06190>
, tiga
<07969>
tahun
<08141>
lamanya hendaklah kamu membilangkan
<01961>
dia seperti belum dikhatankan
<06189>
, dan janganlah
<03808>
kamu makan
<0398>
dari padanya.
AYT ITL
Kelak, ketika
<03588>
kamu memasuki
<0935> <0413>
negeri
<0776>
itu dan menanam
<05193>
berbagai macam
<03605>
pohon
<06086>
untuk makanan
<03978>
, kamu harus menganggap
<06188>
buahnya
<06529>
terlarang
<06190>
selama tiga
<07969>
tahun pertama
<08141>
. Itu tidak boleh
<03808>
kamu makan
<0398>
.

[<0853> <01961> <00> <06189>]
AVB ITL
Apabila
<03588>
kamu meneroka
<0935>
negeri
<0776>
itu lalu kamu menanam
<05193>
segala
<03605>
jenis pohon
<06086>
buah-buahan
<03978>
, maka hendaklah selama tiga
<07969>
tahun
<08141>
buahnya kamu pandang
<06188>
sebagai buah
<06529>
terlarang
<06190>
. Jangan
<03808>
kamu memakannya
<0398>
.

[<0413> <0853> <01961> <00> <06189>]
HEBREW
lkay
<0398>
al
<03808>
Mylre
<06189>
Mkl
<0>
hyhy
<01961>
Myns
<08141>
sls
<07969>
wyrp
<06529>
ta
<0853>
wtlre
<06190>
Mtlrew
<06188>
lkam
<03978>
Ue
<06086>
lk
<03605>
Mtejnw
<05193>
Urah
<0776>
la
<0413>
wabt
<0935>
ykw (19:23)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 19:23

Apabila kamu sudah masuk 1  ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik 2  buahnya selama tiga tahun dan jangan memakannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA