Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 4:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 4:23

sebab itu Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, v  supaya ia beribadah w  kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. x "

AYT (2018)

Karena itu, Aku berfirman kepadamu untuk melepaskan anak-Ku supaya mereka dapat melayani-Ku. Jika kamu menolak untuk membiarkannya pergi, lihatlah, Aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 4:23

Maka firman-Ku kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia berbuat ibadat kepada-Ku; jikalau engganlah engkau memberi akan dia pergi, bahwa sesungguhnya Aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 4:23

dan engkau sudah Kuperintahkan untuk mengizinkan anak-Ku itu pergi supaya ia dapat berbakti kepada-Ku, tetapi engkau menolak. Sekarang Aku akan membunuh anakmu yang sulung.'"

TSI (2014)

Dan Aku sudah menyuruh kamu untuk membiarkan anak-Ku itu pergi menyembah-Ku. Jika kamu menolak, maka Aku akan membunuh anakmu yang sulung!’”

MILT (2008)

Dan Aku berfirman kepadamu: Suruhlah anak-Ku pergi, dan biarlah dia melayani Aku; tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, Akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu!"

Shellabear 2011 (2011)

dan Aku berfirman kepadamu: Izinkanlah anak-Ku itu pergi supaya ia beribadah kepada-Ku. Jika engkau tidak mengizinkannya pergi, maka Aku akan menewaskan anakmu, anakmu yang sulung."'"

AVB (2015)

dan telah Kufirman kepadamu: Benarkanlah anak-Ku itu pergi supaya dia menyembah Aku tetapi kamu enggan melepaskannya. Lihatlah, Aku akan membunuh anak lelakimu yang sulung.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 4:23

sebab itu Aku berfirman
<0559>
kepadamu
<0413>
: Biarkanlah
<07971> <00>
anak-Ku
<01121>
itu pergi
<00> <07971>
, supaya ia beribadah
<05647>
kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak
<03985>
membiarkannya pergi
<07971>
, maka Aku
<0595>
akan membunuh
<02026>
anakmu
<01121>
, anakmu yang sulung
<01060>
."

[<02009>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 4:23

Maka firman-Ku
<0559>
kepadamu
<0413>
: Biarkanlah
<07971>
anak-Ku
<01121>
itu pergi, supaya
<07971>
ia berbuat ibadat
<05647>
kepada-Ku; jikalau engganlah
<03985>
engkau memberi akan dia pergi
<07971>
, bahwa sesungguhnya
<02009>
Aku
<0595>
akan membunuh
<02026>
anakmu
<01121>
laki-laki yang sulung
<01060>
.
AYT ITL
Karena itu, Aku berfirman
<0559>
kepadamu
<0413>
untuk melepaskan
<07971>
anak-Ku
<01121>
supaya mereka dapat melayani-Ku
<05647>
. Jika kamu menolak
<03985>
untuk membiarkannya pergi
<07971>
, lihatlah
<02009>
, Aku
<0595>
akan membunuh
<02026>
anakmu
<01121>
, anak sulungmu
<01060>
.’”

[<0853> <0853>]
AVB ITL
dan telah Kufirman
<0559>
kepadamu
<0413>
: Benarkanlah anak-Ku
<01121>
itu pergi
<07971>
supaya dia menyembah
<05647>
Aku tetapi kamu enggan
<03985>
melepaskannya
<07971>
. Lihatlah
<02009>
, Aku
<0595>
akan membunuh
<02026>
anak lelakimu
<01121>
yang sulung
<01060>
.’”

[<0853> <0853>]
HEBREW
Krkb
<01060>
Knb
<01121>
ta
<0853>
grh
<02026>
ykna
<0595>
hnh
<02009>
wxlsl
<07971>
Namtw
<03985>
yndbeyw
<05647>
ynb
<01121>
ta
<0853>
xls
<07971>
Kyla
<0413>
rmaw (4:23)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 4:23

1 sebab itu Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia beribadah kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung."

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA