Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 4:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 4:13

Tetapi Musa berkata: "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja e  yang patut Kauutus."

AYT (2018)

Namun, dia berkata, “Oh, Tuhanku, aku mohon, utuslah orang lain saja.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 4:13

Maka sembah Musa: Ya Tuhan! suruhkan apalah barangsiapapun baik, yang patut disuruhkan oleh Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 4:13

Tetapi Musa menjawab, "Saya mohon, janganlah mengutus saya, ya Tuhan, suruhlah orang lain."

TSI (2014)

Tetapi Musa menjawab, “Ya Penguasaku, mohon utuslah orang lain saja.”

MILT (2008)

Namun dia berkata, "Ya, Tuhan Tuhan 0136, aku mohon utuslah melalui tangan yang patut Engkau utus."

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, Musa berkata, "Ya Rabbi, hamba mohon utuslah yang lain, siapa saja yang patut Kauutus."

AVB (2015)

Akan tetapi, Musa berkata, “Ya Tuhan, hamba mohon utuslah orang lain, sesiapa sahaja yang patut Kauutus.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 4:13

Tetapi Musa berkata
<0559>
: "Ah
<0994>
, Tuhan
<0136>
, utuslah
<07971>
kiranya
<04994>
siapa saja yang patut Kauutus
<07971>
."

[<03027>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 4:13

Maka sembah
<0559>
Musa: Ya
<0994>
Tuhan
<0136>
! suruhkan
<07971>
apalah
<04994>
barangsiapapun baik, yang patut disuruhkan
<07971>
oleh
<03027>
Tuhan.
AYT ITL
Namun, dia berkata
<0559>
, “Oh
<0994>
, Tuhanku
<0136>
, aku mohon
<04994>
, utuslah
<07971>
orang lain
<03027>
saja.”

[<07971>]
AVB ITL
Akan tetapi, Musa berkata
<0559>
, “Ya
<0994>
Tuhan
<0136>
, hamba mohon
<04994>
utuslah
<07971>
orang lain
<03027>
, sesiapa sahaja yang patut Kauutus
<07971>
.”
HEBREW
xlst
<07971>
dyb
<03027>
an
<04994>
xls
<07971>
ynda
<0136>
yb
<0994>
rmayw (4:13)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 4:13

Tetapi Musa berkata: "Ah, Tuhan, utuslah 1  2  kiranya siapa saja yang patut Kauutus 1  2 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA