Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 30:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 30:15

Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang d  dari setengah syikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.

AYT (2018)

Orang kaya tidak boleh memberi lebih banyak, dan orang miskin tidak boleh memberi lebih sedikit dari 0,5 syikal, ketika mereka memberikan persembahan kepada TUHAN untuk mengadakan pendamaian atas jiwamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 30:15

Ia itu tak boleh dilebihkan oleh orang kaya, tak boleh dikurangkan oleh orang miskin dari pada setengah syikal itu apabila kamu mempersembahkan persembahan tatangan kepada Tuhan akan uang tebusan jiwamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 30:15

Orang kaya tidak harus membayar lebih, dan orang miskin tidak boleh membayar kurang pada waktu mereka membayar uang tebusan untuk dirinya.

MILT (2008)

Orang yang kaya tidak boleh memberi lebih banyak, dan orang yang miskin tidak boleh memberi kurang dari setengah shikal, untuk memberikan persembahan hunjukan kepada TUHAN YAHWEH 03068, untuk mengadakan pendamaian atas jiwa-jiwamu.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika kamu memberikan persembahan khusus itu kepada ALLAH demi pendamaian dirimu dengan-Nya, janganlah orang kaya mempersembahkan lebih dari setengah syikal itu dan janganlah orang miskin mempersembahkan kurang dari jumlah itu.

AVB (2015)

Sewaktu kamu memberikan persembahan khusus itu kepada TUHAN demi pendamaian bagi jiwamu dengan-Nya, janganlah orang kaya mempersembahkan lebih daripada setengah syikal itu dan janganlah orang miskin mempersembahkan kurang daripada jumlah itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 30:15

Orang kaya
<06223>
janganlah
<03808>
mempersembahkan lebih
<07235>
dan orang miskin
<01800>
janganlah
<03808>
mempersembahkan kurang
<04591>
dari setengah
<04276>
syikal
<08255>
itu pada waktu dipersembahkan
<05414>
persembahan khusus
<08641>
itu kepada TUHAN
<03068>
untuk mengadakan pendamaian
<03722>
bagi
<05921>
nyawa
<05315>
kamu sekalian.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 30:15

Ia itu tak
<03808>
boleh dilebihkan
<07235>
oleh orang kaya
<06223>
, tak
<03808>
boleh dikurangkan
<04591>
oleh orang miskin
<01800>
dari pada setengah
<04276>
syikal
<08255>
itu apabila kamu mempersembahkan
<05414>
persembahan tatangan
<08641>
kepada Tuhan
<03068>
akan uang tebusan
<03722>
jiwamu
<05315>
.
HEBREW
Mkytspn
<05315>
le
<05921>
rpkl
<03722>
hwhy
<03068>
tmwrt
<08641>
ta
<0853>
ttl
<05414>
lqsh
<08255>
tyuxmm
<04276>
jyemy
<04591>
al
<03808>
ldhw
<01800>
hbry
<07235>
al
<03808>
ryseh (30:15)
<06223>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 30:15

Orang kaya 1  janganlah mempersembahkan lebih 2  dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah syikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA