Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 24:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 24:2

Hanya Musa sendirilah yang mendekat d  kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."

AYT (2018)

Hanya Musa yang boleh mendekati TUHAN, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu pun tidak boleh naik bersamanya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 24:2

Lalu hendaklah hanya Musa seorang dirinya menghampiri Tuhan, tetapi jangan mereka itu sekalian datang hampir dan jangan pula orang banyak itu naik sertanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 24:2

Hanya engkau sendiri boleh datang mendekati Aku. Yang lain tak boleh datang dekat-dekat, dan rakyat malah tidak boleh mendaki gunung ini."

MILT (2008)

Dan Musa datang mendekat kepada TUHAN YAHWEH 03068 dengan sendirian, tetapi mereka tidak boleh mendekat, juga umat itu tidak boleh naik bersamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Musa saja yang boleh mendekat kepada ALLAH, sedangkan mereka itu tidak boleh mendekat. Bangsa itu pun tidak boleh naik bersamanya."

AVB (2015)

Musa sahaja yang boleh menghampiri TUHAN, tetapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-samanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 24:2

Hanya Musa
<04872>
sendirilah
<0905>
yang mendekat
<05066>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
, tetapi mereka
<01992>
itu tidak
<03808>
boleh mendekat
<05066>
, dan bangsa
<05971>
itu tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
bersama-sama dengan
<05973>
dia."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 24:2

Lalu hendaklah hanya Musa
<04872>
seorang
<0905>
dirinya
<01992>
menghampiri
<05066>
Tuhan
<03068>
, tetapi jangan
<03808>
mereka
<01992>
itu sekalian datang hampir
<05066>
dan jangan
<03808>
pula orang banyak
<05971>
itu naik
<05927>
sertanya
<05973>
.
AYT ITL
Hanya
<0905>
Musa
<04872>
yang boleh mendekati
<0413>
TUHAN
<03068>
, tetapi mereka
<01992>
tidak
<03808>
boleh mendekat
<05066>
, dan bangsa
<05971>
itu pun tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
bersamanya
<05973>
.”

[<05066>]
HEBREW
wme
<05973>
wley
<05927>
al
<03808>
Mehw
<05971>
wsgy
<05066>
al
<03808>
Mhw
<01992>
hwhy
<03068>
la
<0413>
wdbl
<0905>
hsm
<04872>
sgnw (24:2)
<05066>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 24:2

1 Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.35 detik
dipersembahkan oleh YLSA