Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 2:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, g  dipakalnya dengan gala-gala dan ter, h  diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau i  di tepi sungai Nil;

AYT (2018)

Ketika dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, dia mengambil sebuah keranjang yang terbuat dari papirus dan melapisinya dengan ter cair, lalu memasukkan bayi itu ke dalamnya, dan dia meletakkannya di antara alang-alang di tepi sungai.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi sebab tiada lagi dapat disembunyikannya, diambilnya akan dia sebuah peti dari pada buluh rantik, disapukannya minyak keruwing dan gala-gala, lalu dibaringkannya kanak-kanak itu di dalamnya, diletakkannya dalam kercut pada tepi sungai.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi bayi itu tak dapat disembunyikannya lama-lama. Maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dari rumput gelagah, dan melapisinya dengan ter supaya jangan kemasukan air. Bayi itu diletakkannya di dalam keranjang itu, lalu dibawanya ke Sungai Nil dan ditaruh di tengah-tengah rumpun gelagah di tepi sungai itu.

TSI (2014)

Ketika dia tidak bisa menyembunyikan bayi itu lebih lama lagi, dia mengambil sebuah keranjang, lalu melapisi keranjang itu dengan ter dan getah tanaman supaya bisa terapung. Kemudian dia membaringkan anaknya ke dalam keranjang itu dan menyembunyikannya di antara alang-alang air yang tinggi di tepi Sungai Nil.

TSI3 (2014)

Ketika dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, perempuan itu pun mengambil sebuah keranjang, lalu melapisinya dengan ter dan getah tanaman supaya bisa terapung. Kemudian dia membaringkan anaknya di dalam keranjang itu dan menyembunyikannya di antara alang-alang air yang tinggi di tepi Sungai Nil.

MILT (2008)

Namun, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara suf di tepi sungai Nil.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, karena ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, diambilnya sebuah bakul dari daun papirus, dilapisinya dengan perekat kayu dan ter, lalu dibaringkannya anak itu di dalamnya. Kemudian ia meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun gelagah di tepi Sungai Nil.

AVB (2015)

Namun begitu, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama, maka dia mengambil sebuah bakul daripada daun papirus, melapiskannya dengan selut dan perekat kayu, lalu membaringkan anak itu di dalamnya. Kemudian dia meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun mensiang di tepi Sungai Nil.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi ia tidak
<03808>
dapat
<03201>
menyembunyikannya
<06845>
lebih lama lagi
<05750>
, sebab itu diambilnya
<03947>
sebuah peti
<08392>
pandan
<01573>
, dipakalnya
<02560>
dengan gala-gala
<02564>
dan ter
<02203>
, diletakkannya
<07760>
bayi
<03206>
itu di dalamnya dan ditaruhnya
<07760>
peti itu di tengah-tengah teberau
<05488>
di
<05921>
tepi
<08193>
sungai Nil
<02975>
;
TL ITL ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi sebab tiada
<03808>
lagi
<05750>
dapat
<03201>
disembunyikannya
<06845>
, diambilnya
<03947>
akan dia sebuah peti
<08392>
dari pada buluh rantik
<01573>
, disapukannya
<02560>
minyak keruwing
<02564>
dan gala-gala
<02203>
, lalu dibaringkannya
<07760>
kanak-kanak
<03206>
itu di dalamnya, diletakkannya
<07760>
dalam kercut
<05488>
pada
<05921>
tepi
<08193>
sungai
<02975>
.
AYT ITL
Ketika dia tidak
<03808>
dapat
<03201>
menyembunyikannya
<06845>
lebih
<05750> <0>
lama lagi
<0> <05750>
, dia mengambil
<03947>
sebuah keranjang
<08392>
yang terbuat dari papirus
<01573>
dan melapisinya
<02560>
dengan ter
<02203>
cair
<02564>
, lalu memasukkan
<07760>
bayi
<03206>
itu ke dalamnya, dan dia meletakkannya
<07760>
di antara alang-alang
<05488>
di
<05921>
tepi
<08193>
sungai
<02975>
.

[<00> <00> <0853>]
AVB ITL
Namun begitu, dia tidak
<03808>
dapat
<03201>
menyembunyikannya
<06845>
lebih
<05750>
lama, maka dia mengambil
<03947>
sebuah bakul
<08392>
daripada daun papirus
<01573>
, melapiskannya
<02560>
dengan selut
<02564>
dan perekat kayu
<02203>
, lalu membaringkan
<07760>
anak
<03206>
itu di dalamnya. Kemudian dia meletakkan
<07760>
bakul itu di tengah-tengah
<05921>
rumpun mensiang
<05488>
di tepi
<08193>
Sungai Nil
<02975>
.

[<00> <00> <0853>]
HEBREW
rayh
<02975>
tpv
<08193>
le
<05921>
Pwob
<05488>
Mvtw
<07760>
dlyh
<03206>
ta
<0853>
hb
<0>
Mvtw
<07760>
tpzbw
<02203>
rmxb
<02564>
hrmxtw
<02560>
amg
<01573>
tbt
<08392>
wl
<0>
xqtw
<03947>
wnypuh
<06845>
dwe
<05750>
hlky
<03201>
alw (2:3)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 2:3

Tetapi ia tidak dapat 1  menyembunyikannya lebih lama lagi 1 , sebab itu diambilnya sebuah peti 2  pandan 3 , dipakalnya dengan gala-gala 4  dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil;

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA