Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 43:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 43:14

Allah Yang Mahakuasa t  kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan u  kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. v  Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku 1 , biarlah juga kehilangan! w "

AYT (2018)

Kiranya Allah Yang Mahakuasa menganugerahkan belas kasihan bagimu dalam pandangan orang itu supaya dia melepaskan saudaramu yang lain dan Benyamin untukmu. Jika memang aku harus berduka, biarlah aku berduka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 43:14

Maka Allah yang Mahakuasa itu beri apalah kamu mendapat kasihan di hadapan tuan itu, supaya diberinya saudaramu yang lain itu dan Benyaminpun pulang sertamu. Maka akan daku ini, jikalau dibuluskan, biarlah aku bulus!

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 43:14

Semoga Allah Yang Mahakuasa membuat gubernur itu merasa kasihan kepada kalian, sehingga ia mau mengembalikan Benyamin dan Simeon kepadamu. Mengenai aku ini, jika aku memang harus kehilangan anak-anakku, apa boleh buat."

TSI (2014)

Semoga Allah Yang Mahakuasa membuat orang itu berbelas kasihan kepada kalian, sehingga kamu beserta dengan Benyamin dan Simeon kembali kepadaku. Namun, jika aku harus kehilangan anak-anakku lagi, biarlah itu terjadi.”

TSI3 (2014)

Semoga Allah Yang Mahakuasa membuat orang itu berbelas kasihan kepada kalian, sehingga kamu semua serta Benyamin dan Simeon kembali kepadaku. Namun, jika aku harus kehilangan anak-anakku lagi, ya sudahlah, yang harus terjadi terjadilah.”

MILT (2008)

Dan biarlah Allah Yang Mahakuasa El-Shadday 0410 7706 memberikan kepadamu belas kasihan di hadapan orang itu, dan dia melepaskan bagimu saudaramu yang lain dan Benyamin. Namun aku, sekiranya aku harus kehilangan, biarlah aku kehilangan!"

Shellabear 2011 (2011)

Kiranya Allah Yang Mahakuasa menganugerahkan kepadamu rahmat di hadapan orang itu sehingga ia melepaskan saudaramu yang lain itu dan juga Binyamin. Mengenai aku, jika aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan."

AVB (2015)

Kiranya Allah Yang Maha Kuasa menganugerahi aku belas kasihan di hadapan orang itu semoga dia melepaskan saudaramu yang lain itu dan juga Benyamin. Bagi diriku, sekiranya aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah aku mengalami kehilangan itu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 43:14

Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
kiranya membuat orang
<0376>
itu menaruh
<05414>
belas kasihan
<07356>
kepadamu
<06440>
, supaya ia membiarkan
<07971>
saudaramu
<0251>
yang lain
<0312>
itu beserta Benyamin
<01144>
kembali. Mengenai aku
<0589>
ini, jika
<0834>
terpaksa aku kehilangan anak-anakku
<07921>
, biarlah juga kehilangan
<07921>
!"
TL ITL ©

SABDAweb Kej 43:14

Maka Allah
<0410>
yang Mahakuasa
<07706>
itu beri
<05414>
apalah kamu mendapat kasihan
<07356>
di hadapan
<06440>
tuan
<0376>
itu, supaya diberinya
<07971>
saudaramu
<0251>
yang lain
<0312>
itu dan Benyaminpun
<01144>
pulang sertamu. Maka akan daku
<0589>
ini, jikalau
<0834>
dibuluskan
<07921>
, biarlah aku bulus
<07921>
!
AYT ITL
Kiranya Allah
<0410>
Yang Mahakuasa
<07706>
menganugerahkan
<05414>
belas kasihan
<07356>
bagimu dalam pandangan
<06440>
orang
<0376>
itu supaya dia melepaskan
<07971>
saudaramu
<0251>
yang lain
<0312>
dan Benyamin
<01144>
untukmu. Jika memang aku
<0589>
harus berduka
<07921>
, biarlah aku berduka
<07921>
.”

[<00> <00> <0853> <0853> <0834>]
AVB ITL
Kiranya Allah
<0410>
Yang Maha Kuasa
<07706>
menganugerahi
<05414>
aku belas kasihan
<07356>
di hadapan
<06440>
orang
<0376>
itu semoga dia melepaskan
<07971>
saudaramu
<0251>
yang lain
<0312>
itu dan juga Benyamin
<01144>
. Bagi diriku, sekiranya aku
<0589>
harus kehilangan anak-anakku
<07921>
, biarlah aku mengalami kehilangan
<07921>
itu.”

[<00> <00> <0853> <0853> <0834>]
HEBREW
ytlks
<07921>
ytlks
<07921>
rsak
<0834>
ynaw
<0589>
Nymynb
<01144>
taw
<0853>
rxa
<0312>
Mkyxa
<0251>
ta
<0853>
Mkl
<0>
xlsw
<07971>
syah
<0376>
ynpl
<06440>
Mymxr
<07356>
Mkl
<0>
Nty
<05414>
yds
<07706>
law (43:14)
<0410>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 43:14

Allah Yang Mahakuasa t  kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan u  kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. v  Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku 1 , biarlah juga kehilangan! w "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 43:14

3 Allah 1  Yang Mahakuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku 2 , biarlah juga kehilangan 2 !"

Catatan Full Life

Kej 43:14 1

Nas : Kej 43:14

Ketika Israel melihat bahwa ia tidak berdaya untuk mengubah situasi yang buruk itu, satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan adalah menyerahkan anak-anaknya kepada Allah, berdoa memohon kemurahan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk. Ia rela menerima kehendak Allah sekalipun itu berarti kehilangan anak-anaknya dan menderita. Akan tetapi, ketika semua ini berakhir, Israel mengakhiri hidupnya dengan bersukacita di dalam Allah dan percaya kepada Dia yang telah menuntun hidupnya selama ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA