Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 40:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 40:8

Jawab mereka kepadanya: "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. c " Lalu kata Yusuf kepada mereka: "Bukankah Allah d  yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku."

AYT (2018)

Mereka berkata kepadanya, “Kami bermimpi suatu mimpi dan tidak ada orang yang menafsirkannya.” Lalu, Yusuf berkata kepada mereka, “Bukankah penafsiran itu milik Allah? Silakan, ceritakanlah kepadaku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 40:8

Maka sahut mereka itu akan dia: Kami telah bermimpi, tetapi di sini seorangpun tiada yang dapat menabirkannya. Maka kata Yusuf kepadanya: Bukankah segala tabir itu Allah punya? Katakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 40:8

Jawab mereka, "Tadi malam kami mimpi, dan tidak ada yang tahu artinya." Kata Yusuf, "Cuma Allah yang memungkinkan orang menerangkan arti mimpi. Coba ceritakan mimpimu itu."

MILT (2008)

Dan berkatalah mereka kepadanya, "Kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah segala pengertian ada pada Allah Elohim 0430? Ceritakanlah kepadaku!"

Shellabear 2011 (2011)

Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tak seorang pun dapat menafsirkannya." Kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah tafsir mimpi dari Allah asalnya? Ceritakanlah mimpi itu kepadaku."

AVB (2015)

Jawab mereka kepadanya, “Kami bermimpi, tetapi tiada seorang pun dapat mentafsirkannya.” Kata Yusuf kepada mereka, “Bukankah tafsiran mimpi itu adalah daripada Allah? Ceritakanlah mimpi itu kepadaku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 40:8

Jawab
<0559>
mereka kepadanya
<0413>
: "Kami bermimpi
<02492> <02472>
, tetapi tidak ada
<0369>
orang yang dapat mengartikannya
<06622>
." Lalu kata
<0559>
Yusuf
<03130>
kepada
<0413>
mereka: "Bukankah
<03808>
Allah
<0430>
yang menerangkan arti mimpi
<06623>
? Ceritakanlah
<05608>
kiranya
<04994>
mimpimu itu kepadaku."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 40:8

Maka sahut
<0559>
mereka itu akan dia: Kami telah bermimpi
<02492> <02472>
, tetapi di sini seorangpun
<0369>
tiada yang dapat menabirkannya
<06622>
. Maka kata
<0559>
Yusuf
<03130>
kepadanya
<0413>
: Bukankah
<03808>
segala tabir itu Allah
<0430>
punya? Katakanlah kiranya
<04994>
mimpimu
<06623>
itu kepadaku
<00>
.
HEBREW
yl
<0>
an
<04994>
wrpo
<05608>
Mynrtp
<06623>
Myhlal
<0430>
awlh
<03808>
Powy
<03130>
Mhla
<0413>
rmayw
<0559>
wta
<0853>
Nya
<0369>
rtpw
<06622>
wnmlx
<02492>
Mwlx
<02472>
wyla
<0413>
wrmayw (40:8)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 40:8

Jawab mereka kepadanya: "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka: "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi 1 ? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku."

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA