Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 40:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 40:21

kepala juru minuman c  itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, d  sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun; e 

AYT (2018)

Firaun mengembalikan kepala juru minuman pada kedudukannya dan dia memberikan piala ke tangan Firaun.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 40:21

Maka dipulangkannyalah penghulu penjawat minuman itu kepada jawatannya kembali, supaya dipersembahkannya pula piala itu ke tangan Firaun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 40:21

Pengurus minuman dikembalikannya kepada jabatan yang dahulu.

MILT (2008)

Dan dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Firaun.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian ia memulihkan kedudukan kepala juru minuman sebagai juru minumannya, sehingga orang itu dapat kembali mempersembahkan cawan ke tangan Firaun.

AVB (2015)

Kemudian dia memulihkan kedudukan ketua jururasa santapan, maka dapatlah dia kembali mempersembahkan cawan kepada tangan Firaun.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 40:21

kepala
<08269>
juru minuman
<04945>
itu dikembalikannya
<07725>
ke dalam
<05921>
jabatannya
<04945>
, sehingga ia menyampaikan
<05414>
pula piala
<03563>
ke
<05921>
tangan
<03709>
Firaun
<06547>
;
TL ITL ©

SABDAweb Kej 40:21

Maka dipulangkannyalah penghulu
<08269>
penjawat minuman
<04945>
itu kepada jawatannya
<04945>
kembali, supaya dipersembahkannya
<05414>
pula piala
<03563>
itu ke
<05921>
tangan
<03709>
Firaun
<06547>
.
AYT ITL
Firaun mengembalikan
<07725>
kepala
<08269>
juru minuman
<04945>
pada
<05921>
kedudukannya
<04945>
dan dia memberikan
<05414>
piala
<03563>
ke
<05921>
tangan
<03709>
Firaun
<06547>
.

[<0853>]
HEBREW
herp
<06547>
Pk
<03709>
le
<05921>
owkh
<03563>
Ntyw
<05414>
whqsm
<04945>
le
<05921>
Myqsmh
<04945>
rv
<08269>
ta
<0853>
bsyw (40:21)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 40:21

kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan 1  pula piala 1  ke tangan Firaun;

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA