Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 35:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 35:9

Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 1  dan memberkati dia. s 

AYT (2018)

Kemudian, Allah kembali menampakkan diri kepada Yakub dan memberkatinya, ketika dia datang dari Padan-Aram.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 35:9

Maka kenyataanlah Allah kepada Yakub pula, kemudian dari pada datangnya dari Padan-Aram, maka diberkatinyalah akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 35:9

Setelah Yakub kembali dari Mesopotamia, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkatinya.

TSI (2014)

Saat Yakub kembali dari Padan Aram, Allah bertemu lagi dengannya dan memberkatinya.

MILT (2008)

Dan Allah Elohim 0430 menampakkan diri lagi kepada Yakub ketika dia keluar dari Padan-Aram, dan Dia memberkatinya.

Shellabear 2011 (2011)

Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkahinya.

AVB (2015)

Setelah Yakub kembali dari Padan-Aram, Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkatinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 35:9

Setelah Yakub
<03290>
datang
<0935>
dari Padan-Aram
<06307>
, maka Allah
<0430>
menampakkan diri
<07200>
pula
<05750>
kepadanya
<0413>
dan memberkati
<01288>
dia.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 35:9

Maka kenyataanlah
<07200>
Allah
<0430>
kepada
<0413>
Yakub
<03290>
pula
<05750>
, kemudian dari pada datangnya
<0935>
dari Padan-Aram
<06307>
, maka diberkatinyalah
<01288>
akan dia.
AYT ITL
Kemudian, Allah
<0430>
kembali menampakkan
<07200>
diri kepada
<0413>
Yakub
<03290>
dan memberkatinya
<01288>
, ketika dia datang
<0935>
dari Padan-Aram
<06307>
.

[<05750> <00> <0853>]
AVB ITL
Setelah Yakub
<03290>
kembali
<0935>
dari Padan-Aram
<06307>
, Allah
<0430>
menampakkan
<07200>
diri lagi
<05750>
kepadanya
<0413>
dan memberkatinya
<01288>
.

[<00> <0853>]
HEBREW
wta
<0853>
Krbyw
<01288>
Mra
<06307>
Ndpm
<0>
wabb
<0935>
dwe
<05750>
bqey
<03290>
la
<0413>
Myhla
<0430>
aryw (35:9)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 35:9

Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, r  maka Allah menampakkan diri pula kepadanya 1  dan memberkati dia. s 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 35:9

1 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia.

Catatan Full Life

Kej 35:9-13 1

Nas : Kej 35:9-13

Setelah Yakub akhirnya kembali ke tanah perjanjian dan bersatu lagi dengan kehendak Allah, janji dari perjanjian Allah dengan Abraham (Kej 17:1-8) diperbaharui

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA