Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 30:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam r  di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.

AYT (2018)

Yakub memisahkan anak-anak domba dan menghadapkan kawanan itu ke arah yang bergaris-garis dan semua yang berwarna gelap dari kawanan domba milik Laban. Dia memisahkan kawanan dombanya dari milik Laban.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 30:40

Maka diasingkan Yakub segala anak domba itu, lalu dipalingkannyalah muka segala kawan kambing itu kepada yang bercorak dan segala yang perang di antara segala kawan kambing Laban, maka demikian diperolehnya beberapa kawan kambing bagi dirinya, yang tiada dicampurkannya dengan segala kawan kambing Laban.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub mengambil domba-domba lalu menghadapkannya ke arah kambing-kambing yang loreng dan hitam. Dengan cara itu ia memperoleh kawanan binatangnya sendiri dan memisahkannya dari kawanan binatang Laban.

TSI (2014)

Lalu Yakub memisahkan domba-domba yang baru lahir itu. Pada musim kawin, Yakub membuat kawanan kambing domba melihat ke arah kawanan yang berbelang-belang atau berwarna gelap, sehingga bulu binatang-binatang yang kemudian lahir menjadi berwarna. Dengan cara ini, dia mulai mengumpulkan kawanan ternaknya sendiri, terpisah dari kawanan ternak Laban.

MILT (2008)

Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban.

Shellabear 2011 (2011)

Yakub memisahkan domba-domba, lalu menghadapkan muka kawanan kambing domba yang selebihnya ke arah kawanan kambing domba Laban yang berloreng-loreng dan yang berwarna gelap. Ia memisahkan kawanan ternaknya tersendiri dan tidak menempatkannya bersama-sama hewan-hewan milik Laban.

AVB (2015)

Yakub memisahkan domba-domba itu, lalu menghadapkan muka kawanan domba yang selebihnya ke arah kawanan domba Laban yang bercelorong-celoreng dan yang berwarna gelap. Dia mengasingkan kawanan ternaknya sendiri dan tidak menempatkannya bersama-sama haiwan-haiwan milik Laban.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub
<03290>
memisahkan
<06504>
domba-domba
<03775>
itu, dihadapkannya
<06440> <05414>
kepala-kepala kambing domba
<06629>
itu kepada
<0413>
yang bercoreng-coreng
<06124>
dan kepada segala
<03605>
yang hitam
<02345>
di antara kambing domba
<06629>
Laban
<03837>
. Demikianlah ia beroleh
<07896>
kumpulan-kumpulan hewan
<05739>
baginya sendiri
<0905>
, dan tidak
<03808>
ditempatkannya
<07896>
pada
<05921>
kambing domba
<06629>
Laban
<03837>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 30:40

Maka diasingkan
<06504>
Yakub
<03290>
segala anak domba
<03775>
itu, lalu dipalingkannyalah
<05414>
muka
<06440>
segala kawan
<06629>
kambing itu kepada
<0413>
yang bercorak
<06124>
dan segala
<03605>
yang perang di antara segala kawan
<06629>
kambing Laban
<03837>
, maka demikian diperolehnya
<07896>
beberapa kawan kambing
<05739>
bagi dirinya
<0905>
, yang tiada
<03808>
dicampurkannya
<07896>
dengan segala kawan
<06629>
kambing Laban
<03837>
.
AYT ITL
Yakub
<03290>
memisahkan
<06504>
anak-anak domba
<03775>
dan menghadapkan
<05414> <06440>
kawanan
<06629>
itu ke arah
<0413>
yang bergaris-garis
<06124>
dan semua
<03605>
yang berwarna gelap
<02345>
dari kawanan domba
<06629>
milik Laban
<03837>
. Dia memisahkan
<07896>
kawanan dombanya
<05739>
dari milik
<07896>
Laban
<03837>
.

[<00> <0905> <03808> <05921> <06629>]
AVB ITL
Yakub
<03290>
memisahkan
<06504>
domba-domba
<03775>
itu, lalu menghadapkan
<05414>
muka
<06440>
kawanan domba
<06629>
yang selebihnya ke arah
<0413>
kawanan domba
<06629>
Laban
<03837>
yang bercelorong-celoreng
<06124>
dan yang berwarna gelap
<02345>
. Dia mengasingkan
<07896>
kawanan ternaknya
<05739>
sendiri
<0905>
dan tidak
<03808>
menempatkannya
<07896>
bersama-sama
<05921>
haiwan-haiwan
<06629>
milik Laban
<03837>
.

[<03605> <00>]
HEBREW
Nbl
<03837>
Nau
<06629>
le
<05921>
Mts
<07896>
alw
<03808>
wdbl
<0905>
Myrde
<05739>
wl
<0>
tsyw
<07896>
Nbl
<03837>
Naub
<06629>
Mwx
<02345>
lkw
<03605>
dqe
<06124>
la
<0413>
Nauh
<06629>
ynp
<06440>
Ntyw
<05414>
bqey
<03290>
dyrph
<06504>
Mybvkhw (30:40)
<03775>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 30:40

Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA