Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 17:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 17:14

Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, a  maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: b  ia telah mengingkari perjanjian-Ku. c "

AYT (2018)

Namun, laki-laki yang tidak disunat, yaitu yang kulit khatannya tidak dipotong, dia harus disingkirkan dari bangsanya sebab dia telah mengingkari perjanjian-Ku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 17:14

Adapun segala orang laki-laki yang berkulup dan yang daging kulupnya tiada disunatkan, ia itu akan ditumpas dari antara bangsanya, karena telah diubahkannya perjanjian-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 17:14

Setiap laki-laki yang tidak disunat tidak lagi dianggap anggota umat-Ku karena ia tidak berpegang pada perjanjian itu."

MILT (2008)

Dan seorang laki-laki yang tidak bersunat, yang kulit khatannya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, dia telah mengingkari perjanjian-Ku."

Shellabear 2011 (2011)

Laki-laki yang tidak dikhitan, yaitu yang tidak dikerat kulit khatannya, haruslah disingkirkan dari antara bangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian-Ku."

AVB (2015)

Lelaki yang tidak disunatkan, iaitu yang kulupnya tidak dikerat, perlu disingkirkan daripada suku bangsanya kerana dia gagal menyempurnakan kehendak perjanjian-Ku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 17:14

Dan orang yang tidak disunat
<06189>
, yakni laki-laki
<02145>
yang
<0834>
tidak
<03808>
dikerat
<04135>
kulit khatannya
<06190> <01320>
, maka orang
<05315>
itu harus dilenyapkan
<03772>
dari antara orang-orang
<01931>
sebangsanya
<05971>
: ia telah mengingkari
<06565>
perjanjian-Ku
<01285>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 17:14

Adapun segala orang laki-laki
<02145>
yang
<0834>
berkulup
<06189>
dan yang daging
<01320>
kulupnya
<06190>
tiada
<03808>
disunatkan
<04135>
, ia
<05315>
itu akan ditumpas
<03772>
dari antara bangsanya
<05971>
, karena telah diubahkannya
<06565>
perjanjian-Ku
<01285>
.
AYT ITL
Namun, laki-laki
<02145>
yang
<0834>
tidak disunat
<06189>
, yaitu
<0853>
yang kulit khatannya
<01320> <06190>
tidak
<03808>
dipotong
<04135>
, dia harus disingkirkan
<03772>
dari bangsanya
<05971>
sebab dia telah mengingkari
<06565>
perjanjian-Ku
<01285>
.”

[<05315> <01931> <0853> <00>]
HEBREW
o
rph
<06565>
ytyrb
<01285>
ta
<0853>
hymem
<05971>
awhh
<01931>
spnh
<05315>
htrknw
<03772>
wtlre
<06190>
rvb
<01320>
ta
<0853>
lwmy
<04135>
al
<03808>
rsa
<0834>
rkz
<02145>
lrew (17:14)
<06189>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 17:14

Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan 1  dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari 2  perjanjian-Ku."

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA