Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 9:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 9:21

Lagi kata para pemimpin kepada mereka: "Biarlah mereka hidup. j " Maka merekapun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air k  untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka.

AYT (2018)

Para pemimpin berkata kepada mereka, “Biarkan mereka hidup.” Dengan demikian, mereka menjadi pembelah kayu dan tukang timba air untuk seluruh umat, seperti yang disampaikan para pemimpin.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 9:21

Maka sebab itu kata segala penghulu kepadanya: Hendaklah juga kita menghidupi mereka itu, melainkan biar mereka itu menjadi pembelah kayu dan penimba air bagi segenap sidang itu. Maka jadilah seperti kata segala penghulu itu kepadanya;

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 9:21

Jadi, biarkanlah mereka hidup, tetapi kita semua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk kita semua." Begitulah yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin itu.

TSI (2014)

Lanjut para pemimpin, “Biarkanlah mereka hidup.” Maka orang-orang itu dijadikan tukang belah kayu dan tukang pikul air untuk semua orang Israel.

MILT (2008)

Para pemimpin itu berkata pula kepada mereka, "Biarkanlah mereka hidup dan jadikanlah pembelah kayu, dan penimba air untuk seluruh jemaat seperti para pemimpin telah berkata kepada mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Kata para pemimpin kepada mereka, "Biarkan mereka hidup." Maka orang-orang itu dijadikan pembelah kayu dan penimba air bagi seluruh umat, seperti yang ditentukan para pemimpin mengenai mereka.

AVB (2015)

Kata para pemimpin kepada mereka, “Biarkan mereka hidup.” Maka orang itu dijadikan pembelah kayu dan penimba air bagi seluruh umat, seperti yang ditentukan para pemimpin mengenai mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 9:21

Lagi kata
<0559>
para pemimpin
<05387>
kepada
<0413>
mereka: "Biarlah mereka hidup
<02421>
." Maka merekapun dijadikan
<01961>
tukang belah
<02404>
kayu
<06086>
dan tukang timba
<07579>
air
<04325>
untuk segenap
<03605>
umat
<05712>
, seperti yang
<0834>
ditetapkan
<01696>
oleh para pemimpin
<05387>
mengenai mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yos 9:21

Maka sebab itu kata
<0559>
segala penghulu
<05387>
kepadanya
<0413>
: Hendaklah juga kita menghidupi
<02421>
mereka itu, melainkan biar mereka itu menjadi pembelah
<02404>
kayu
<06086>
dan penimba
<07579>
air
<04325>
bagi segenap
<03605>
sidang
<05712>
itu. Maka jadilah seperti
<0834>
kata
<01696>
segala penghulu
<05387>
itu kepadanya;
AYT ITL
Para pemimpin
<05387>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Biarkan mereka hidup
<02421>
.” Dengan demikian, mereka menjadi
<01961>
pembelah
<02404>
kayu
<06086>
dan tukang timba
<07579>
air
<04325>
untuk seluruh
<03605>
umat
<05712>
, seperti yang
<0834>
disampaikan
<01696>
para pemimpin
<05387>
.

[<00>]
AVB ITL
Kata
<0559>
para pemimpin
<05387>
kepada
<0413>
mereka, “Biarkan mereka hidup
<02421>
.” Maka orang itu dijadikan
<01961>
pembelah
<02404>
kayu
<06086>
dan penimba
<07579>
air
<04325>
bagi seluruh
<03605>
umat
<05712>
, seperti yang
<0834>
ditentukan
<01696>
para pemimpin
<05387>
mengenai mereka.

[<00>]
HEBREW
Myayvnh
<05387>
Mhl
<0>
wrbd
<01696>
rsak
<0834>
hdeh
<05712>
lkl
<03605>
Mym
<04325>
ybasw
<07579>
Myue
<06086>
ybjx
<02404>
wyhyw
<01961>
wyxy
<02421>
Myayvnh
<05387>
Mhyla
<0413>
wrmayw (9:21)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 9:21

Lagi kata para pemimpin 2  kepada mereka: "Biarlah mereka hidup 1 ." Maka merekapun dijadikan tukang belah 1  kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin 2  mengenai mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA