Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yoel 2:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah sangkakala t  di Sion, u  adakanlah puasa v  yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; w 

AYT (2018)

Tiuplah trompet di Sion, kuduskanlah puasa, dan serukanlah hari pertemuan raya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah olehmu nafiri di Sion, sucikanlah suatu puasa! serukanlah suatu hari larangan!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah trompet di Sion, gunung Allah, umumkanlah hari puasa, adakanlah pertemuan raya.

MILT (2008)

Tiuplah sangkakala di Sion, kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang khidmat.

Shellabear 2011 (2011)

Tiuplah nafiri di Sion, khususkanlah puasa, maklumkanlah perkumpulan raya.

AVB (2015)

Tiuplah nafiri di Sion, laksanakanlah puasa yang suci, adakan perhimpunan jemaah yang suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah
<08628>
sangkakala
<07782>
di Sion
<06726>
, adakanlah
<06942>
puasa
<06685>
yang kudus, maklumkanlah
<07121>
perkumpulan raya
<06116>
;
TL ITL ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah
<08628>
olehmu nafiri
<07782>
di Sion
<06726>
, sucikanlah
<06942>
suatu puasa
<06685>
! serukanlah
<07121>
suatu hari larangan
<06116>
!
AYT ITL
Tiuplah
<08628>
trompet
<07782>
di Sion
<06726>
, kuduskanlah
<06942>
puasa
<06685>
, dan serukanlah
<07121>
hari pertemuan raya
<06116>
.
AVB ITL
Tiuplah
<08628>
nafiri
<07782>
di Sion
<06726>
, laksanakanlah
<06942> <0>
puasa
<06685>
yang suci
<0> <06942>
, adakan
<07121>
perhimpunan jemaah yang suci
<06116>
.
HEBREW
hrue
<06116>
warq
<07121>
Mwu
<06685>
wsdq
<06942>
Nwyub
<06726>
rpws
<07782>
weqt (2:15)
<08628>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yl 2:15

Tiuplah 1  sangkakala di Sion, adakanlah 2  puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya;

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA