Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ayub 5:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia memberi hujan ke atas muka bumi z  dan menjatuhkan air ke atas ladang; a 

AYT (2018)

Dia menurunkan hujan ke atas bumi, dan mengalirkan air ke ladang-ladang.

TL (1954) ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia mengaruniakan hujan kepada segala muka bumi dan mengalirkan air pada segala padang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia menurunkan hujan ke atas bumi, hingga ladang dan padang basah tersirami.

MILT (2008)

Dia yang memberikan hujan ke atas permukaan bumi dan yang mengirimkan air ke atas permukaan ladang,

Shellabear 2011 (2011)

Ia menurunkan hujan ke permukaan bumi, dan mengirimkan air ke permukaan padang.

AVB (2015)

Dia menurunkan hujan ke permukaan bumi, dan mengirimkan air ke permukaan padang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia memberi
<05414>
hujan
<04306>
ke atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0776>
dan menjatuhkan
<07971>
air
<04325>
ke atas
<06440> <05921>
ladang
<02351>
;
TL ITL ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia mengaruniakan
<05414>
hujan
<04306>
kepada segala
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0776>
dan mengalirkan
<07971>
air
<04325>
pada
<05921>
segala padang
<02351>
.
AYT ITL
Dia menurunkan
<05414>
hujan
<04306>
ke atas
<05921>
bumi
<0776>
, dan mengalirkan
<07971>
air
<04325>
ke
<05921>
ladang-ladang
<02351>
.

[<06440> <06440>]
AVB ITL
Dia menurunkan
<05414>
hujan
<04306>
ke
<05921>
permukaan
<06440>
bumi
<0776>
, dan mengirimkan
<07971>
air
<04325>
ke
<05921>
permukaan
<06440>
padang
<02351>
.
HEBREW
twuwx
<02351>
ynp
<06440>
le
<05921>
Mym
<04325>
xlsw
<07971>
Ura
<0776>
ynp
<06440>
le
<05921>
rjm
<04306>
Ntnh (5:10)
<05414>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ayb 5:10

Ia memberi 1  hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang 2 ;

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA