Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 3:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta a  TUHAN, dan segala bangsa b  akan berkumpul ke sana, demi c  nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya d  yang jahat.

AYT (2018)

Pada waktu itu, mereka akan menyebut Yerusalem ‘Takhta TUHAN’, dan semua bangsa akan berkumpul di sana, di Yerusalem, demi nama TUHAN. Dan, mereka tidak akan lagi berjalan dengan kekerasan hati mereka yang jahat.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada masa itu Yeruzalem akan disebut arasy Tuhan dan segala bangsa akan dihimpunkan kepadanya, oleh karena nama Tuhan di Yeruzalem, dan tiada lagi mereka itu akan berjalan menurut kehendak hatinya yang jahat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada waktu itu kota Yerusalem akan disebut 'Takhta TUHAN', dan segala bangsa akan berkumpul di kota itu untuk menyembah Aku. Mereka tidak akan lagi mengikuti kemauan hati mereka yang bebal dan jahat itu.

MILT (2008)

Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Yerusalem: Ya, takhta TUHAN YAHWEH 03068! Dan semua bangsa akan dikumpulkan ke dalamnya, demi Nama TUHAN YAHWEH 03068, ke Yerusalem, dan mereka tidak akan berjalan lagi mengikuti kekerasan hati mereka yang jahat.

Shellabear 2011 (2011)

Pada waktu itu Yerusalem akan disebut Arasy ALLAH dan segala bangsa akan berkumpul di Yerusalem karena nama ALLAH. Mereka tidak lagi akan mengikuti kedegilan hati mereka yang jahat.

AVB (2015)

Pada waktu itu Yerusalem akan disebut Arasy TUHAN dan segala bangsa akan berkumpul di Yerusalem kerana nama TUHAN. Mereka tidak lagi akan mengikuti kedegilan hati mereka yang zalim.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
Yerusalem
<03389>
akan disebut
<07121>
takhta
<03678>
TUHAN
<03068>
, dan segala
<03605>
bangsa
<01471>
akan berkumpul
<06960>
ke
<0413>
sana, demi nama
<08034>
TUHAN
<03068>
ke Yerusalem
<03389>
, dan mereka tidak
<03808>
lagi
<05750>
akan bertingkah langkah
<01980>
menurut
<0310>
kedegilan
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada masa
<06256>
itu Yeruzalem
<03389>
akan disebut
<07121>
arasy
<03678>
Tuhan
<03068>
dan segala
<03605>
bangsa
<01471>
akan dihimpunkan
<06960>
kepadanya
<0413>
, oleh karena nama
<08034>
Tuhan
<03068>
di Yeruzalem
<03389>
, dan tiada
<03808>
lagi
<05750>
mereka itu akan berjalan
<01980>
menurut
<0310>
kehendak
<08307>
hatinya
<03820>
yang jahat
<07451>
.
AYT ITL
Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
, mereka akan menyebut
<07121>
Yerusalem
<03389>
‘Takhta
<03678>
TUHAN
<03068>
’, dan semua
<03605>
bangsa
<01471>
akan berkumpul
<06960>
di sana
<0413>
, di Yerusalem
<03389>
, demi nama
<08034>
TUHAN
<03068>
. Dan, mereka tidak
<03808>
akan lagi
<05750>
berjalan
<01980>
dengan kekerasan
<08307>
hati
<03820>
mereka yang jahat
<07451>
.

[<0310> <00>]
AVB ITL
Pada waktu
<06256>
itu
<01931>
Yerusalem
<03389>
akan disebut
<07121>
Arasy
<03678>
TUHAN
<03068>
dan segala
<03605>
bangsa
<01471>
akan berkumpul
<06960>
di
<0413>
Yerusalem
<03389>
kerana nama
<08034>
TUHAN
<03068>
. Mereka tidak
<03808>
lagi
<05750>
akan mengikuti
<01980> <0310>
kedegilan
<08307>
hati
<03820>
mereka yang zalim
<07451>
.

[<00>]
HEBREW
o
erh
<07451>
Mbl
<03820>
twrrs
<08307>
yrxa
<0310>
dwe
<05750>
wkly
<01980>
alw
<03808>
Mlswryl
<03389>
hwhy
<03068>
Msl
<08034>
Mywgh
<01471>
lk
<03605>
hyla
<0413>
wwqnw
<06960>
hwhy
<03068>
aok
<03678>
Mlswryl
<03389>
warqy
<07121>
ayhh
<01931>
teb (3:17)
<06256>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:17

Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta a  TUHAN, dan segala bangsa b  akan berkumpul ke sana, demi c  nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya d  yang jahat.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 3:17

4 Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta 1  TUHAN, dan segala bangsa 2  akan berkumpul ke sana, demi nama 3  TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan 5  hatinya yang jahat.

Catatan Full Life

Yer 3:16-19 1

Nas : Yer 3:16-19

Di sini Yeremia bernubuat tentang zaman Mesias ketika Kristus akan memerintah umat-Nya. Tabut perjanjian, yang dahulu melambangkan kehadiran Allah, tidak akan diperlukan lagi karena Mesias akan hadir secara nyata. Yerusalem akan disebut Takhta Allah, dan semua bangsa akan menyembah Dia (ayat Yer 3:17).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA