Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ibrani 2:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ibr 2:8

segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Nya. u " Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, tidak ada suatupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepada-Nya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan 1  kepada-Nya.

AYT (2018)

Engkau menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya.” Sebab, dengan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya, maka Allah tidak membiarkan sesuatu pun yang tidak takluk kepada-Nya. Akan tetapi, sekarang kita belum melihat segala sesuatu takluk kepada-Nya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ibr 2:8

maka segala sesuatu sudah Engkau taklukkan ke bawah kaki-Nya. Adapun di dalam hal segala sesuatu yang ditaklukkan kepada-Nya itu, maka suatu pun tidak berkecuali, yang tiada takluk kepada-Nya. Tetapi sekarang ini belum juga kita lihat sekaliannya itu tertakluk kepada-Nya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ibr 2:8

serta menjadikan dia penguasa atas segala sesuatu." Nah, kalau dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia "penguasa atas segala sesuatu", itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak di bawah kekuasaan manusia. Meskipun begitu, kita tidak melihat sekarang manusia berkuasa atas segala sesuatu.

TSI (2014)

karena Engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kami manusia.” Memang Firman TUHAN itu berkata bahwa Allah sudah meletakkan ‘segala sesuatu’ di bawah kuasa kita— artinya bahwa tidak ada roh atau makhluk lain yang tidak tunduk kepada kita. Tetapi sekarang kita belum melihat hal itu dengan nyata— di mana kita memerintah ‘seperti raja’ atas ‘segala sesuatu’.

TSI3 (2014)

sebab Engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa manusia.” Memang Firman TUHAN itu mengatakan bahwa Allah sudah meletakkan “segala sesuatu” di bawah kuasa manusia, artinya tidak ada roh atau makhluk lain yang tidak tunduk kepada kita. Namun, sekarang kita belum melihat secara nyata bahwa manusia memerintah “seperti raja” atas “segala sesuatu.”

MILT (2008)

Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya." Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang kita belum melihat segala sesuatu yang telah ditaklukkan kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

dan Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya." Dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya itu, Ia tidak membiarkan satu pun tidak takluk kepadanya. Memang sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan kepadanya.

AVB (2015)

dan Engkau meletakkan segala-galanya tertakluk di bawah kakinya.” Dengan meletakkan segalanya tertakluk di bawahnya, Allah tidak meninggalkan suatu apa pun di luar kekuasaannya. Tetapi sekarang kita masih belum melihat segala-galanya diletakkan di bawahnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ibr 2:8

segala sesuatu
<3956>
telah Engkau taklukkan
<5293>
di bawah
<5270>
kaki-Nya
<4228> <846>
." Sebab
<1063>
dalam
<1722>
menaklukkan
<5293>
segala sesuatu
<3956>
kepada-Nya
<846>
, tidak ada suatupun
<3762>
yang Ia kecualikan
<863>
, yang tidak takluk
<506>
kepada-Nya
<846>
. Tetapi
<1161>
sekarang
<3568>
ini belum
<3768>
kita lihat
<3708>
, bahwa segala sesuatu
<3956>
telah ditaklukkan
<5293>
kepada-Nya
<846>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ibr 2:8

maka segala sesuatu
<3956>
sudah Engkau taklukkan
<5293>
ke bawah
<5270>
kaki-Nya
<4228>
. Adapun di dalam
<1722>
hal segala sesuatu
<3956>
yang
<1063>
ditaklukkan
<5293>
kepada-Nya
<846>
itu, maka suatu pun tidak
<3762>
berkecuali
<863>
, yang tiada takluk
<506>
kepada-Nya
<846>
. Tetapi
<1161>
sekarang
<3568>
ini belum juga
<3768>
kita lihat
<3708>
sekaliannya
<3956>
itu tertakluk
<5293>
kepada-Nya
<846>
.
AYT ITL
Engkau menaklukkan
<5293>
segala sesuatu
<3956>
di bawah
<5270>
kakinya
<4228>
." Sebab
<1063>
, dengan menaklukkan
<5293>
segala sesuatu
<3956>
di
<1722>
bawah kaki-Nya, maka Allah tidak
<3762>
membiarkan
<863>
sesuatu pun yang tidak takluk
<506>
kepada-Nya
<846>
. Akan tetapi
<1161>
, sekarang
<3568>
kita belum
<3768>
melihat
<3708>
segala sesuatu
<3956>
takluk kepada-Nya
<5293>
.

[<846> <846> <846>]
AVB ITL
dan Engkau meletakkan
<5293>
segala-galanya
<3956>
tertakluk di bawah
<5270>
kakinya
<4228>
.” Dengan
<1722>
meletakkan
<5293>
segalanya
<3956>
tertakluk di bawahnya, Allah tidak
<3762>
meninggalkan
<863>
suatu
<846>
apa pun di luar kekuasaannya
<506>
. Tetapi
<1161>
sekarang
<3568>
kita masih belum
<3768>
melihat
<3708>
segala-galanya
<3956>
diletakkan di bawahnya
<5293>
.

[<846> <1063> <846> <846>]
GREEK
panta
<3956>
A-APN
upetaxav
<5293> (5656)
V-AAI-2S
upokatw
<5270>
ADV
twn
<3588>
T-GPM
podwn
<4228>
N-GPM
autou
<846>
P-GSM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
gar
<1063>
CONJ
upotaxai
<5293> (5658)
V-AAN
[autw]
<846>
P-DSM
ta
<3588>
T-APN
panta
<3956>
A-APN
ouden
<3762>
A-ASN
afhken
<863> (5656)
V-AAI-3S
autw
<846>
P-DSM
anupotakton
<506>
A-ASN
nun
<3568>
ADV
de
<1161>
CONJ
oupw
<3768>
ADV
orwmen
<3708> (5719)
V-PAI-1P
autw
<846>
P-DSM
ta
<3588>
T-APN
panta
<3956>
A-APN
upotetagmena
<5293> (5772)
V-RPP-APN
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ibr 2:8

segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Nya. u " Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, tidak ada suatupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepada-Nya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan 1  kepada-Nya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ibr 2:8

segala sesuatu telah Engkau taklukkan 1  di bawah kaki-Nya." Sebab dalam menaklukkan 1  segala sesuatu kepada-Nya, tidak ada suatupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepada-Nya. Tetapi 2  sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan 1  kepada-Nya.

Catatan Full Life

Ibr 2:8 1

Nas : Ibr 2:8

Di dalam dunia ini yang telah jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh Iblis, belum segala sesuatu takluk kepada Kristus. Sekalipun demikian, Yesus sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan di Sorga (ayat Ibr 2:9); semua kuasa kejahatan di dunia pasti akan kalah dan dihukum.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA