Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 4:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, z  isterinya 1 , a  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; b  maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

AYT (2018)

Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, lalu Hawa mengandung dan melahirkan Kain. Dia berkata, “Aku telah mendapatkan seorang laki-laki dari TUHAN!”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 4:1

Sebermula, maka bersetubuhlah Adam dengan bininya, yaitu Hawa, maka hamillah ia, lalu beranaklah ia akan Kain, maka katanya: Aku telah beroleh seorang laki-laki dari pada Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 4:1

Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan hamillah wanita itu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, "Dengan pertolongan TUHAN aku telah mendapat seorang anak laki-laki." Maka dinamakannya anak itu Kain.

TSI (2014)

Adam dan Hawa pun hidup bersama sebagai suami-istri. Lalu Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu anak itu lahir, Hawa berkata, “TUHAN sudah menolongku untuk memperoleh seorang anak laki-laki.” Maka dia menamai anak itu Kain.

MILT (2008)

Dan Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain; dan berkatalah dia, "Aku telah memperoleh seorang pria dari TUHAN YAHWEH 03068."

Shellabear 2011 (2011)

Manusia itu menggauli Hawa, istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Kabil. Katanya, "Aku telah memperoleh seorang anak laki-laki dengan pertolongan ALLAH."

AVB (2015)

Maka Adam meniduri isterinya, Hawa, yang seterusnya mengandung dan melahirkan Kain. Hawa berkata, “Atas pertolongan TUHAN, aku memperoleh seorang anak lelaki.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 4:1

Kemudian manusia
<0120>
itu bersetubuh
<03045>
dengan Hawa
<02332>
, isterinya
<0802>
, dan mengandunglah
<02029>
perempuan itu, lalu melahirkan
<03205>
Kain
<07014>
; maka kata
<0559>
perempuan itu: "Aku telah mendapat
<07069>
seorang anak laki-laki
<0376>
dengan
<0854>
pertolongan TUHAN
<03068>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 4:1

Sebermula, maka bersetubuhlah
<03045>
Adam
<0120>
dengan bininya
<0802>
, yaitu Hawa
<02332>
, maka hamillah
<02029>
ia, lalu beranaklah
<03205>
ia akan Kain
<07014>
, maka katanya
<0559>
: Aku telah beroleh
<07069>
seorang
<0376>
laki-laki dari pada Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Adam bersetubuh
<03045>
dengan Hawa
<02332>
, istrinya
<0802>
, lalu Hawa mengandung
<02029>
dan melahirkan
<03205>
Kain
<07014>
. Dia berkata
<0559>
, “Aku telah
<07069>
mendapatkan seorang laki-laki
<0376>
dari
<0854>
TUHAN
<03068>
!”

[<0120> <0853> <0853>]
AVB ITL
Maka Adam
<0120>
meniduri
<03045>
isterinya
<0802>
, Hawa
<02332>
, yang seterusnya mengandung
<02029>
dan melahirkan
<03205>
Kain
<07014>
. Hawa berkata
<0559>
, “Atas pertolongan
<07069>
TUHAN
<03068>
, aku memperoleh
<0854>
seorang anak lelaki
<0376>
.”

[<0853> <0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
ta
<0854>
sya
<0376>
ytynq
<07069>
rmatw
<0559>
Nyq
<07014>
ta
<0853>
dltw
<03205>
rhtw
<02029>
wtsa
<0802>
hwx
<02332>
ta
<0853>
edy
<03045>
Mdahw (4:1)
<0120>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kej 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, z  isterinya 1 , a  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; b  maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh 1  dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain 2 ; maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat 3  seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

Catatan Full Life

Kej 4:1 1

Nas : Kej 4:1

Perhatikan bahwa ketika Hawa melahirkan putranya, ia sungguh-sungguh memuji Tuhan karena anak itu. Ia berusaha untuk berhubungan secara benar dengan Allah di dalam ucapan syukur atas kasih, pengampunan, dan pertolongan-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA