Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:49

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:49

dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.

AYT (2018)

atau Mizpa, sebab kata Laban, “Biarlah TUHAN mengawasi kau dan aku, ketika kita tidak saling melihat.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:49

dan lagi Mizpa, karena katanya: Hendaklah Tuhan menunggu antara aku dengan dikau, setelah kita bercerai seorang dengan seorang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:49

Laban berkata juga, "Semoga TUHAN mengawasi kita selama kita hidup berjauhan." Karena itu tempat itu dinamakan juga Mizpa.

TSI (2014)

Tugu peringatan itu juga disebut Mizpa, karena Laban berkata kepada Yakub, “TUHANlah yang mengawasi perbuatanmu dan perbuatanku setelah kita berpisah.

MILT (2008)

atau Mizpa, karena dia berkata, "Biarlah TUHAN YAHWEH 03068 mengawasi engkau dan aku, ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain.

Shellabear 2011 (2011)

dan juga Mizpa, sebab katanya, "Kiranya ALLAH menjadi pengawas di antara aku dengan engkau ketika kita terpisah satu sama lain.

AVB (2015)

dan juga Mizpa, kerana katanya, “Semoga TUHAN mengawas antara aku dengan kamu semasa kita tidak bersama-sama.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:49

dan juga Mizpa
<04709>
, sebab
<0834>
katanya
<0559>
: "TUHAN
<03068>
kiranya berjaga-jaga
<06822>
antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau, apabila
<03588>
kita berjauhan
<05641>
.

[<0582> <07453>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:49

dan lagi Mizpa
<04709>
, karena
<0834>
katanya
<0559>
: Hendaklah Tuhan
<03068>
menunggu
<06822>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
dikau, setelah kita bercerai
<05641>
seorang
<0582>
dengan seorang
<07453>
.
AYT ITL
atau Mizpa
<04709>
, sebab kata
<0559>
Laban, “Biarlah TUHAN
<03068>
mengawasi
<06822>
kau dan aku, ketika
<03588>
kita tidak
<05641> <0>
saling
<0582> <07453>
melihat
<0> <05641>
.

[<0834> <0996> <0996>]
AVB ITL
dan juga Mizpa
<04709>
, kerana katanya
<0559>
, “Semoga TUHAN
<03068>
mengawas
<06822>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
kamu semasa
<07453>
kita tidak bersama-sama
<05641>
.

[<0834> <0582>]
HEBREW
wherm
<07453>
sya
<0582>
rton
<05641>
yk
<03588>
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
hwhy
<03068>
Puy
<06822>
rma
<0559>
rsa
<0834>
hpumhw (31:49)
<04709>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:49

2 dan juga Mizpa 1 , sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA