Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 16:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 16:8

Katanya: "Hagar, b  hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? c " Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku."

AYT (2018)

Kata Malaikat itu, “Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan ke mana kamu akan pergi?” Jawab Hagar, “Aku melarikan diri dari Sarai, nyonyaku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 16:8

Maka katanya: Hai Hagar, sahaya Sarai! engkau dari mana dan hendak ke mana? Maka sahutnya: Aku telah lari dari pada Sarai encikku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 16:8

Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau dari mana dan mau ke mana?" Jawab Hagar, "Saya lari dari Sarai nyonya saya."

TSI (2014)

TUHAN berbicara melalui malaikat itu kepadanya, “Hagar, budak Sarai, kamu dari mana dan hendak pergi ke mana?” Jawab Hagar, “Saya melarikan diri dari majikan saya, Sarai.”

MILT (2008)

Dan Dia bertanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan ke manakah engkau akan pergi?" Dan dia menjawab, "Aku melarikan diri dari hadapan Sarai, nyonyaku."

Shellabear 2011 (2011)

Sabdanya, "Hai Hajar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan hendak ke mana?" Jawab perempuan itu, "Aku melarikan diri dari Sarai, nyonyaku."

AVB (2015)

Sabdanya, “Wahai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan hendak ke mana?” Jawab perempuan itu, “Aku melarikan diri daripada Sarai, cik puanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 16:8

Katanya
<0559>
: "Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
datangmu
<0935>
dan ke manakah
<0575>
pergimu
<01980>
?" Jawabnya
<0559>
: "Aku
<0595>
lari
<01272>
meninggalkan
<06440>
Sarai
<08297>
, nyonyaku
<01404>
."

[<02088>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 16:8

Maka katanya
<0559>
: Hai Hagar
<01904>
, sahaya
<08198>
Sarai
<08297>
! engkau dari mana
<0335>
dan hendak ke mana
<0575>
? Maka sahutnya
<0559>
: Aku
<0595>
telah lari
<01272>
dari pada
<06440>
Sarai
<08297>
encikku
<01404>
.
AYT ITL
Kata
<0559>
Malaikat itu, “Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
kamu dan ke mana
<0575>
kamu akan pergi
<01980>
?” Jawab
<0559>
Hagar, “Aku
<0595>
melarikan diri
<01272>
dari
<06440>
Sarai
<08297>
, nyonyaku
<01404>
.”

[<02088> <0935>]
AVB ITL
Sabdanya
<0559>
, “Wahai Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
kamu dan hendak ke mana
<0575>
?” Jawab
<01980>
perempuan itu, “Aku
<0595>
melarikan
<01272>
diri daripada
<06440>
Sarai
<08297>
, cik puanku
<01404>
.”

[<02088> <0935> <0559>]
HEBREW
txrb
<01272>
ykna
<0595>
ytrbg
<01404>
yrv
<08297>
ynpm
<06440>
rmatw
<0559>
yklt
<01980>
hnaw
<0575>
tab
<0935>
hzm
<02088>
ya
<0335>
yrv
<08297>
txps
<08198>
rgh
<01904>
rmayw (16:8)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 16:8

Katanya: "Hagar, hamba Sarai 1 , dari manakah 2  datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya: "Aku lari meninggalkan 3  Sarai 1 , nyonyaku."

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA