Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Galatia 5:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Gal 5:2

Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, p  Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.

AYT (2018)

Dengarkanlah! Aku, Paulus, mengatakan kepadamu bahwa jika kamu menerima sunat, Kristus tidak ada gunanya bagimu.

TL (1954) ©

SABDAweb Gal 5:2

Sesungguhnya, aku ini Paulus berkata kepadamu, bahwa jikalau kamu bersunat, maka Kristus tiada lagi mendatangkan faedah kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Gal 5:2

Ingat, kalau kalian minta disunat, itu berarti Kristus tidak ada gunanya bagimu. Yang mengatakan ini adalah saya sendiri, Paulus.

TSI (2014)

Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-laki yang bukan Yahudi) ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk disunat oleh mereka, berarti kamu seperti berkata kepada Allah, “Keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib, saya tidak perlukan lagi.” Kamu seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat kepada semua perintah dan aturan yang ada dalam Hukum Taurat. Karena kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui Hukum Taurat, sepertinya kamu memutuskan hubunganmu dengan Kristus dan kamu seperti berkata kepada Allah, “Saya tidak perlu lagi kebaikan hati-Mu!”

TSI3 (2014)

Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-laki yang bukan Yahudi) mengikuti ajakan guru-guru palsu itu untuk disunat, berarti kamu seolah menantang Allah, “Aku tidak perlu lagi keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib.” Karena artinya kamu hendak meninggalkan Kristus lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan perlu saya beritahukan kepadamu bahwa setiap orang yang mengikuti hukum sunat wajib taat juga kepada semua perintah dan aturan dalam Hukum Taurat. Kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui Hukum Taurat, berarti kamu seolah memutuskan hubungan dengan Kristus dan berkata kepada Allah, “Aku tidak perlu lagi kebaikan hati-Mu!”

MILT (2008)

Lihatlah, aku, Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat, Kristus tidak akan memberimu keuntungan apa pun.

Shellabear 2011 (2011)

Ingatlah baik-baik! Aku, Paul, berkata kepadamu: Jika kamu dikhitan, maka tidak ada faedahnya Al-Masih bagimu.

AVB (2015)

Dengarlah kata-kataku! Aku, Paulus, bersaksi kepadamu bahawa jika kamu bersunat kelak, tiada berfaedahlah Kristus kepadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Gal 5:2

Sesungguhnya
<1492>
, aku
<1473>
, Paulus
<3972>
, berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
: jikalau
<1437>
kamu menyunatkan
<4059>
dirimu, Kristus
<5547>
sama sekali tidak
<3762>
akan berguna
<5623>
bagimu
<5209>
.

[<3754>]
TL ITL ©

SABDAweb Gal 5:2

Sesungguhnya
<1492>
, aku
<1473>
ini Paulus
<3972>
berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
, bahwa
<3754>
jikalau
<1437>
kamu bersunat
<4059>
, maka Kristus
<5547>
tiada
<3762>
lagi mendatangkan faedah
<5623>
kepadamu
<5209>
.
AYT ITL
Dengarkanlah
<1492>
! Aku
<1473>
, Paulus
<3972>
, mengatakan
<3004>
kepadamu
<5213>
bahwa
<3754>
jika
<1437>
kamu menerima sunat
<4059>
, Kristus
<5547>
tidak ada
<3762>
gunanya
<5623>
bagimu.

[<5209>]
GREEK
ide
<1492> (5657)
V-AAM-2S
egw
<1473>
P-1NS
paulov
<3972>
N-NSM
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
umin
<5213>
P-2DP
oti
<3754>
CONJ
ean
<1437>
COND
peritemnhsye
<4059> (5747)
V-PPS-2P
cristov
<5547>
N-NSM
umav
<5209>
P-2AP
ouden
<3762>
A-ASN
wfelhsei
<5623> (5692)
V-FAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Gal 5:2

2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA