Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 7:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 7:24

Lagipula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah w  dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. x 

AYT (2018)

Kami juga memberitahukan kepadamu bahwa kamu tidak punya otoritas untuk mengenakan pajak, upeti, atau bea cukai kepada para imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, hamba bait Allah, dan pelayan Bait Allah.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 7:24

Dan lagi kita memberitahu kepada kamu akan hal segala imam dan orang Lewi dan biduan dan penunggu pintu dan Netinim dan segala khadim bait-Ullah itu, tak boleh ditanggungkan atas mereka itu barang upeti atau cukai atau bea.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 7:24

Kalian tak boleh memungut pajak dari para imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, pekerja, atau siapa saja yang ada hubungannya dengan Rumah TUHAN.

TSI3 (2014)

Saya juga perintahkan bahwa setiap imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga gerbang, serta pelayan dan pekerja lain di rumah Allah tidak boleh dikenakan pajak atau pungutan untuk kerajaan.”

MILT (2008)

Juga kami memberitahukan kepadamu bahwa tidaklah sah untuk membebani para imam, orang Lewi, pemuji dan para penjaga pintu gerbang, hamba-hamba bait suci, atau para pelayan di bait Allah Elohim 0426 ini: bea, pajak, atau kerja rodi, atas mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Lagi pula kami memberitahukan kepadamu bahwa siapa pun dari antara para imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, hamba Bait Allah, dan pelayan Bait Allah ini tidak boleh dikenakan pajak, upeti, atau cukai.

AVB (2015)

Tambahan pula, dengan ini kami memberitahumu bahawa tidak boleh dikenakan cukai, ufti atau bea kepada sesiapa sahaja daripada para imam, bani Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, pelayan Bait Suci, dan pekerja Rumah Allah itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 7:24

Lagipula kami beritahukan
<03046>
kepadamu, bahwa
<01768>
tidaklah
<03809>
sah
<07990>
bila para
<03606>
imam
<03549>
, orang Lewi
<03879>
, penyanyi
<02171>
, penunggu pintu gerbang
<08652>
, budak
<05412>
di bait Allah dan para hamba
<06399>
rumah
<01005>
Allah
<0426>
dikenakan
<07412>
pajak
<04061>
, upeti
<01093>
atau bea
<01983>
.

[<01836> <05922>]
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 7:24

Dan lagi kita memberitahu
<03046>
kepada
<01768>
kamu akan hal segala
<03606>
imam
<03549>
dan orang Lewi
<03879>
dan biduan
<02171>
dan penunggu pintu
<08652>
dan Netinim
<05412>
dan segala khadim
<06399>
bait-Ullah
<0426> <01005>
itu
<01836>
, tak
<03809>
boleh
<07990>
ditanggungkan
<07412>
atas
<05922>
mereka itu barang upeti
<04061>
atau cukai
<01093>
atau bea
<01983>
.
AYT ITL
Kami juga memberitahukan
<03046>
kepadamu bahwa
<01768>
kamu tidak
<03809>
punya otoritas
<07990>
untuk mengenakan
<07412>
pajak
<04061>
, upeti
<01093>
, atau bea cukai
<01983>
kepada para imam
<03549>
, orang Lewi
<03879>
, penyanyi
<02171>
, penjaga pintu gerbang
<08652>
, hamba
<05412>
bait Allah, dan pelayan
<06399>
Bait
<01005>
Allah
<0426>
.

[<00> <03606> <01836> <05922>]
AVB ITL
Tambahan pula, dengan ini kami memberitahumu
<03046>
bahawa
<01768>
tidak
<03809>
boleh
<07990>
dikenakan
<07412>
cukai
<04061>
, ufti
<01093>
atau bea
<01983>
kepada sesiapa sahaja
<03606>
daripada para imam
<03549>
, bani Lewi
<03879>
, penyanyi
<02171>
, penjaga pintu gerbang
<08652>
, pelayan Bait Suci
<05412>
, dan pekerja
<06399>
Rumah
<01005>
Allah
<0426>
itu.

[<00> <01836> <05922>]
HEBREW
Mhyle
<05922>
amrml
<07412>
jyls
<07990>
al
<03809>
Klhw
<01983>
wlb
<01093>
hdnm
<04061>
hnd
<01836>
ahla
<0426>
tyb
<01005>
yxlpw
<06399>
aynytn
<05412>
ayert
<08652>
ayrmz
<02171>
aywlw
<03879>
aynhk
<03549>
lk
<03606>
yd
<01768>
Nyedwhm
<03046>
Mklw (7:24)
<0>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 7:24

Lagipula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para 1  imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea.

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA