Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 3:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan a  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. b 

AYT (2018)

Mereka membangun mazbah itu di tempat semula karena mereka takut kepada penduduk negeri itu. Mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada TUHAN, yakni kurban bakaran pagi dan petang.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 3:3

Maka didirikannyalah mezbah itu pada tempatnya, jikalau segala bangsa negeri-negeri itu sudah mengejutkan mereka itu sekalipun, lalu dipersembahkannya di atasnya korban bakaran kepada Tuhan pada pagi dan petang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 3:3

Meskipun mereka takut kepada penduduk di negeri itu, namun mereka membangun juga mezbah itu di tempatnya semula. Lalu mulailah mereka mempersembahkan lagi kurban bakaran, di waktu pagi dan petang.

TSI (2014)

Biarpun mereka takut diserang oleh orang dari bangsa-bangsa sekitar, mereka tetap membangun mezbah itu di tempat semula dan mulai mempersembahkan kurban-kurban bakaran untuk TUHAN. Mereka membakar persembahan itu sesuai jadwal pada waktu pagi maupun sore.

MILT (2008)

Dan mereka meletakkan mezbah itu pada alasnya, karena ketakutan menimpa mereka, sebab rakyat dari negeri-negeri itu. Dan dia mempersembahkan persembahan bakaran kepada TUHAN YAHWEH 03068, di atasnya, persembahan bakaran pagi dan petang.

Shellabear 2011 (2011)

Mazbah itu mereka dirikan di tempatnya semula karena mereka merasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mazbah itu mereka mempersembahkan kepada ALLAH kurban bakaran, yaitu kurban bakaran pagi dan petang.

AVB (2015)

Mazbah itu didirikan mereka di tempatnya semula sungguhpun mereka berasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mazbah itu mereka mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN, iaitu korban bakaran untuk pagi dan juga petang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 3:3

Mereka mendirikan
<03559>
mezbah
<04196>
itu di
<05921>
tempatnya semula
<04350>
, sungguhpun
<03588>
mereka ketakutan
<0367>
terhadap
<05921>
penduduk
<05971>
negeri
<0776>
, lalu mereka mempersembahkan
<05927>
di atasnya
<05921>
korban bakaran
<05930>
kepada TUHAN
<03068>
, korban bakaran
<05930>
waktu pagi
<01242>
dan waktu petang
<06153>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 3:3

Maka didirikannyalah
<03559>
mezbah
<04196>
itu pada tempatnya
<04350>
, jikalau
<03588>
segala bangsa
<05971>
negeri-negeri
<0776>
itu sudah mengejutkan
<0367>
mereka itu sekalipun, lalu dipersembahkannya
<05927>
di atasnya
<05921>
korban bakaran
<05930> <05930>
kepada Tuhan
<03068>
pada pagi
<01242>
dan petang
<06153>
.
AYT ITL
Mereka membangun
<03559>
mazbah
<04196>
itu di
<05921>
tempat semula
<04350>
karena
<03588>
mereka takut
<0367>
kepada
<05921>
penduduk
<05971>
negeri
<0776>
itu. Mereka mempersembahkan
<05927>
kurban bakaran
<05930>
kepada
<05921>
TUHAN
<03068>
, yakni kurban bakaran
<05930>
pagi
<01242>
dan petang
<06153>
.
AVB ITL
Mazbah
<04196>
itu didirikan
<03559>
mereka di
<05921>
tempatnya semula
<04350>
sungguhpun mereka berasa takut
<0367>
kepada
<05921>
bangsa-bangsa
<05971>
negeri
<0776>
itu. Lalu di atas
<05921>
mazbah itu mereka mempersembahkan
<05927>
korban bakaran
<05930>
kepada TUHAN
<03068>
, iaitu korban bakaran
<05930>
untuk pagi
<01242>
dan juga petang
<06153>
.
HEBREW
brelw
<06153>
rqbl
<01242>
twle
<05930>
hwhyl
<03068>
twle
<05930>
wyle
<05921>
*wleyw {leyw}
<05927>
twurah
<0776>
ymem
<05971>
Mhyle
<05921>
hmyab
<0367>
yk
<03588>
wytnwkm
<04350>
le
<05921>
xbzmh
<04196>
wnykyw (3:3)
<03559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah 1  itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan 2  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran 3  kepada TUHAN, korban bakaran 3  waktu pagi dan waktu petang.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA