Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 44:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:3

Hanya raja 1  itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan h  TUHAN. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. i "

AYT (2018)

Hanya pemimpin yang boleh duduk di pintu gerbang untuk makan roti di hadapan TUHAN. Dia akan masuk melalui jalan serambi pintu gerbang dan akan keluar melalui jalan yang sama.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 44:3

Maka penghulu itu, bahkan, penghulu itu akan duduk juga dalamnya akan santap roti di hadapan hadirat Tuhan; dari pada sebelah rambat pintu hendaklah ia masuk, dan keluar pula dari pada jalan itu juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 44:3

Akan tetapi penguasa yang memerintah boleh pergi ke gerbang itu untuk memakan makanan suci di hadapan-Ku. Dia harus masuk melalui ruang besar dan kembali melalui jalan itu juga."

MILT (2008)

Bagi raja, raja itu, dia boleh duduk di dalamnya untuk makan roti di hadapan TUHAN YAHWEH 03068. Dia dapat masuk melalui jalan serambi gerbang itu, dan dia dapat keluar melalui jalan itu."

Shellabear 2011 (2011)

Hanya raja itu yang boleh duduk di sana untuk makan santapan di hadirat ALLAH, karena ia raja. Ia harus masuk melalui serambi pintu gerbang dan keluar melalui jalan itu juga."

AVB (2015)

Hanya raja itu yang boleh duduk di sana untuk makan santapan di hadapan TUHAN, kerana dia raja. Dia harus masuk melalui serambi pintu gerbang dan keluar melalui jalan itu juga.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 44:3

Hanya raja
<05387>
itu, oleh karena ia
<01931>
raja
<05387>
boleh duduk
<03427>
di sana makan
<0398>
santapan di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
. Raja itu akan masuk
<0935>
melalui
<01870>
balai
<0197>
gerbang
<08179>
dan akan keluar
<03318>
dari situ
<01870>
."

[<0398>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 44:3

Maka penghulu
<05387>
itu, bahkan, penghulu
<05387>
itu
<01931>
akan duduk
<03427>
juga dalamnya
<00>
akan santap
<0398>
roti
<0398>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
; dari pada sebelah
<01870>
rambat
<0197>
pintu
<08179>
hendaklah ia masuk
<0935>
, dan keluar
<03318>
pula dari pada jalan
<01870>
itu juga.
AYT ITL
Hanya pemimpin
<05387>
yang
<01931>
boleh duduk
<03427>
di pintu gerbang untuk makan
<0398>
roti di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
. Dia akan masuk
<0935>
melalui jalan
<01870>
serambi
<0197>
pintu gerbang
<08179>
dan akan keluar
<03318>
melalui jalan
<01870>
yang sama.”

[<0853> <05387> <00> <0398>]
AVB ITL
Hanya raja
<05387>
itu
<01931>
yang boleh duduk
<03427>
di sana untuk makan
<0398>
santapan di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, kerana dia raja. Dia harus masuk
<0935>
melalui serambi
<0197>
pintu gerbang
<08179>
dan keluar
<03318>
melalui jalan
<01870>
itu juga.’

[<0853> <05387> <00> <0398> <01870>]
HEBREW
auy
<03318>
wkrdmw
<01870>
awby
<0935>
resh
<08179>
Mla
<0197>
Krdm
<01870>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
Mxl
<0398>
*lkal {lwkal}
<0398>
wb
<0>
bsy
<03427>
awh
<01931>
ayvn
<05387>
ayvnh
<05387>
ta (44:3)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:3

Hanya raja 1  itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan h  TUHAN. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. i "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:3

Hanya raja 1  2  itu, oleh karena ia raja 1  2  boleh duduk di sana makan santapan 3  di hadapan TUHAN. Raja itu akan masuk 4  melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ."

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.


Yeh 44:3 2

Nas : Yeh 44:3

Hanya sang raja boleh masuk dari gerbang timur. Tugasnya rupanya ialah memimpin umat dalam ibadah (Yeh 45:17). Identitas raja itu tidak diketahui, tetapi dia bukanlah Mesias karena ia mempersembahkan korban penghapus dosa karena dirinya (Yeh 45:22) dan mempunyai anak-anak secara biologis (Yeh 46:16).

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA