Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 28:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 28:18

Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api z  dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu a  di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. b 

AYT (2018)

Dengan banyaknya kesalahanmu dan perdaganganmu yang tidak jujur, kamu mencemarkan tempat kudusmu. Karena itu, Aku mendatangkan api dari tengah-tengahmu; api itu akan melahapmu, dan Aku akan mengembalikanmu menjadi abu di tanah, di hadapan semua orang yang melihatmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 28:18

Oleh kebesaran kejahatanmu dan lalim perniagaanmu sudah kauhinakan takhtamu yang suci itu; maka sebab itu Kusuruh keluar api dari dalammu yang makan habis akan dikau kelak dan Aku menghamburkan dikau seperti abu kepada tanah di hadapan mata segala orang yang melihat engkau.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 28:18

TUHAN berkata, "Hai Tirus, engkau mencemarkan tempat-tempat ibadatmu karena kesalahan-kesalahan dan kecurangan waktu berjual beli. Sebab itu Kubakar engkau sehingga menjadi rata dengan tanah. Semua orang yang memandang engkau hanya melihat abu.

MILT (2008)

Dengan banyaknya kesalahanmu, dan dengan kecurangan perdaganganmu, engkau telah mencemarkan tempat-tempat kudusmu; jadi Aku menyalakan api dari tengah-tengahmu; itu akan menelanmu, dan Aku akan menjadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat engkau.

Shellabear 2011 (2011)

Oleh banyaknya kesalahanmu dalam perniagaanmu yang curang itu engkau mencemari tempat sucimu. Sebab itu Aku memancarkan api dari tengah-tengahmu yang akan menghanguskan engkau. Kujadikan engkau abu di atas bumi, di depan mata semua yang menyaksikanmu.

AVB (2015)

Oleh banyaknya kesalahanmu dalam perniagaanmu yang curang itu engkau mencemari tempat sucimu. Oleh sebab itu Aku memancarkan api daripada tengah-tengahmu yang akan menghanguskan engkau. Kujadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan mata semua yang menyaksikan kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 28:18

Dengan banyaknya
<07230>
kesalahanmu
<05771>
dan kecurangan
<05766>
dalam dagangmu
<07404>
engkau melanggar kekudusan
<02490>
tempat kudusmu
<04720>
. Maka Aku menyalakan
<03318>
api
<0784>
dari tengahmu
<08432>
yang akan memakan habis
<0398>
engkau
<01931>
. Dan Kubiarkan
<05414>
engkau menjadi abu
<0665>
di atas
<05921>
bumi
<0776>
di hadapan
<05869>
semua
<03605>
yang melihatmu
<07200>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 28:18

Oleh kebesaran
<07230>
kejahatanmu
<05771>
dan lalim
<05766>
perniagaanmu
<07404>
sudah kauhinakan
<02490>
takhtamu yang suci
<04720>
itu; maka sebab itu Kusuruh keluar
<03318>
api
<0784>
dari dalammu
<08432>
yang makan habis
<0398>
akan dikau kelak dan Aku menghamburkan
<05414>
dikau seperti abu
<0665>
kepada
<05921>
tanah
<0776>
di hadapan mata
<05869>
segala orang
<03605>
yang melihat
<07200>
engkau.
AYT ITL
Dengan banyaknya
<07230>
kesalahanmu
<05771>
dan perdaganganmu
<07404>
yang tidak jujur
<05766>
, kamu mencemarkan
<02490>
tempat kudusmu
<04720>
. Karena itu, Aku mendatangkan
<03318>
api
<0784>
dari tengah-tengahmu
<08432>
; api itu akan melahapmu
<0398>
, dan Aku akan mengembalikanmu
<05414>
menjadi abu
<0665>
di
<05921>
tanah
<0776>
, di hadapan
<05869>
semua orang
<03605>
yang melihatmu
<07200>
.

[<01931>]
AVB ITL
Oleh banyaknya
<07230>
kesalahanmu
<05771>
dalam perniagaanmu
<07404>
yang curang
<05766>
itu engkau mencemari
<02490>
tempat sucimu
<04720>
. Oleh sebab itu Aku memancarkan
<03318>
api
<0784>
daripada tengah-tengahmu
<08432>
yang akan menghanguskan
<0398>
engkau. Kujadikan
<05414>
engkau abu
<0665>
di atas
<05921>
bumi
<0776>
, di hadapan mata
<05869>
semua
<03605>
yang menyaksikan
<07200>
kamu.

[<01931>]
HEBREW
Kyar
<07200>
lk
<03605>
ynyel
<05869>
Urah
<0776>
le
<05921>
rpal
<0665>
Kntaw
<05414>
Ktlka
<0398>
ayh
<01931>
Kkwtm
<08432>
sa
<0784>
auwaw
<03318>
Kysdqm
<04720>
tllx
<02490>
Ktlkr
<07404>
lweb
<05766>
Kynwe
<05771>
brm (28:18)
<07230>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 28:18

Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api z  dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu a  di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. b 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 28:18

Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan 2  dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan 1  tempat kudusmu. Maka 3  Aku menyalakan 3  api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan 4  engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu.

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA