Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 26:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 26:1

"Kemah Suci u  itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda dari lenan halus yang dipintal 1  benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, v  buatan ahli tenun, haruslah kaubuat semuanya itu.

AYT (2018)

“Kamu harus membuat Tenda Suci dengan sepuluh tirai dari kain linen halus, dan kain biru, dan kain ungu, dan kain kirmizi, buatlah itu dengan kerub-kerub yang dikerjakan oleh seorang ahli.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 26:1

Arakian, maka adapun kemah sembahyang itu, hendaklah kauperbuatkan dia sepuluh kain kelambu dari pada benang bisus yang dipintal dan yang berwarna biru laut dan ungu dan kirmizi, ditenun dengan berkerubiun; hendaklah kauperbuat dia suatu pekerjaan kepandaian sekali.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 26:1

"Buatlah Kemah untuk-Ku dari sepuluh potong kain linen halus, ditenun dengan wol biru, ungu dan merah. Sulamlah kain itu dengan gambar kerub.

TSI (2014)

TUHAN berkata kepada Musa, “Inilah cara membuat atap kemah-Ku. Lapisan paling bawah dibuat dari sepuluh helai kain linen berkualitas tinggi yang ditenun dengan benang berwarna merah, biru, dan ungu. Tenunan itu membentuk pola yang indah berupa malaikat-malaikat penjaga.

MILT (2008)

"Dan haruslah engkau membuat tabernakel itu dari sepuluh lembar tenda, dari lenan halus dan benang nila dan ungu dan kirmizi yang dipintal dengan kerub-kerubnya; engkau harus membuatnya sebagai karya seorang perancang.

Shellabear 2011 (2011)

Buatlah Kemah Suci dari sepuluh helai kain dari lenan halus yang dipintal, kain biru, ungu, dan merah tua. Sulamkanlah pada kain-kain itu malaikat-malaikat kerub, buatan seorang ahli.

AVB (2015)

Hendaklah kamu buat Khemah Suci daripada sepuluh helai tabir dewangga kain linen halus yang dipintal iaitu bahan berwarna biru, ungu, dan merah menyala, dengan disulam arca kerubin, hasil kerja pereka bentuk yang mahir.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 26:1

"Kemah Suci
<04908>
itu haruslah kaubuat
<06213>
dari sepuluh
<06235>
tenda
<03407>
dari lenan halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
benangnya dan dari kain ungu tua
<08504>
, kain ungu muda
<0713>
dan kain kirmizi
<08144> <08438>
; dengan ada kerubnya
<03742>
, buatan
<04639>
ahli
<02803>
tenun, haruslah kaubuat
<06213>
semuanya itu.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 26:1

Arakian, maka adapun
<0853>
kemah sembahyang
<04908>
itu, hendaklah kauperbuatkan
<06213>
dia sepuluh
<06235>
kain kelambu
<03407>
dari pada benang bisus
<08336>
yang dipintal
<07806>
dan yang berwarna biru laut
<08504>
dan ungu
<0713>
dan kirmizi
<08144> <08438>
, ditenun dengan berkerubiun
<03742>
; hendaklah kauperbuat
<06213>
dia suatu pekerjaan
<04639>
kepandaian
<02803>
sekali.
AYT ITL
“Kamu harus membuat
<06213>
Tenda Suci
<04908>
dengan sepuluh
<06235>
tirai
<03407>
dari kain linen halus
<08336>
, dan kain biru
<08504>
, dan kain ungu
<0713>
, dan kain kirmizi
<08438> <08144>
, buatlah
<06213>
itu dengan kerub-kerub
<03742>
yang dikerjakan
<02803>
oleh seorang ahli
<04639>
.

[<0853> <07806> <0853>]
AVB ITL
Hendaklah kamu buat
<06213>
Khemah Suci
<04908>
daripada sepuluh
<06235>
helai tabir
<03407>
dewangga kain linen halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
iaitu bahan berwarna biru
<08504>
, ungu
<0713>
, dan merah menyala
<08438> <08144>
, dengan disulam
<06213>
arca kerubin
<03742>
, hasil kerja
<04639>
pereka bentuk yang mahir
<02803>
.

[<0853> <0853>]
HEBREW
Mta
<0853>
hvet
<06213>
bsx
<02803>
hvem
<04639>
Mybrk
<03742>
yns
<08144>
teltw
<08438>
Nmgraw
<0713>
tlktw
<08504>
rzsm
<07806>
ss
<08336>
teyry
<03407>
rve
<06235>
hvet
<06213>
Nksmh
<04908>
taw (26:1)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 26:1

"Kemah Suci u  itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda dari lenan halus yang dipintal 1  benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, v  buatan ahli tenun, haruslah kaubuat semuanya itu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 26:1

"Kemah Suci 1  itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda 1  dari lenan halus 2  yang dipintal benangnya 2  dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya 3 , buatan ahli 4  tenun, haruslah kaubuat semuanya itu.

Catatan Full Life

Kel 26:1 1

Nas : Kel 26:1

Pengarahan yang jelas diberikan dalam membangun Kemah Suci. Kemah itu harus dibangun sesuai dengan pola Allah karena itulah rumah-Nya dan Dialah perancangnya (bd. Kel 25:9). Keselamatan dan persekutuan dengan Allah hanya mungkin terjadi menurut syarat yang ditetapkan oleh-Nya dan menurut pola dan penyataan-Nya

(lihat cat. --> Mat 5:17;

lihat cat. --> Kis 7:44).

[atau ref. Mat 5:17; Kis 7:44]

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA