Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 21:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 21:16

maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, b  yang adalah anak sulung.

AYT (2018)

Suatu saat nanti, ketika orang itu membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, dia tidak dapat memberikan hak anak sulung kepada anak yang lahir dari istri yang dicintainya.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 21:16

bahwasanya apabila diberikannya pusaka akan anak-anaknya dari pada barang yang ada padanya, tak boleh diangkatnya anak sulung akan anak dari pada bini yang dikasihinya di hadapan anak dari pada bini yang dibenci, yang anak sulung betul adanya;

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 21:16

Kalau orang itu mau menentukan bagaimana ia akan membagi kekayaannya kepada anak-anaknya, ia tak boleh memihak pada anak dari istri kesayangannya dengan memberi kepada anak itu bagian yang menjadi hak anak sulung.

TSI (2014)

maka ketika orang itu membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, dia tidak boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintainya.

MILT (2008)

maka terjadilah, pada hari dia membuat anak-anaknya mewarisi apa yang menjadi miliknya, dia tidak boleh menyatakan anak yang dicintai sebagai yang sulung di hadapan anak yang dibenci, yang sesungguhnya anak sulung.

Shellabear 2011 (2011)

Kelak, pada waktu ia membagikan harta miliknya sebagai pusaka kepada anak-anaknya, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh dijadikannya sebagai anak sulung menggantikan anak sulung sesungguhnya dari istri yang tidak dicintainya.

AVB (2015)

Kelak, pada waktu dia membahagikan harta miliknya sebagai pusaka kepada anak-anaknya, anak daripada isteri yang dicintainya tidak boleh dijadikannya sebagai anak sulung menggantikan anak sulung sebenar yang daripada isteri yang tidak dicintainya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 21:16

maka
<01961>
pada waktu
<03117>
ia membagi warisan harta kepunyaannya
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
itu, tidaklah
<03808>
boleh
<03201>
ia memberikan
<01961>
bagian anak sulung
<01060>
kepada
<06440> <05921>
anak
<01121>
dari isteri yang dicintai
<0157>
merugikan anak
<01121>
dari isteri yang tidak dicintai
<08130>
, yang adalah anak sulung
<01060>
.

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 21:16

bahwasanya
<01961>
apabila
<03117>
diberikannya pusaka
<05157>
akan anak-anaknya
<01121>
dari pada barang yang
<0834>
ada
<01961>
padanya, tak
<03808>
boleh
<03201>
diangkatnya anak sulung
<01060>
akan anak
<01121>
dari pada bini yang dikasihinya
<0157>
di hadapan
<06440>
anak
<01121>
dari pada bini yang dibenci
<08130>
, yang anak sulung
<01060>
betul adanya;
AYT ITL
Suatu saat
<03117>
nanti
<01961>
, ketika orang itu membagikan harta warisan
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
, dia tidak
<03808>
dapat
<03201>
memberikan hak anak
<01121>
sulung
<01060>
kepada
<06440>
anak
<01121>
yang lahir dari istri yang dicintainya
<08130>
.

[<0853> <0853> <0834> <01961> <00> <0853> <0157> <05921> <01060>]
AVB ITL
Kelak, pada waktu
<03117>
dia membahagikan harta miliknya sebagai pusaka
<05157>
kepada anak-anaknya
<01121>
, anak
<01121>
daripada isteri yang dicintainya
<0157>
tidak
<03808>
boleh
<03201>
dijadikannya
<01961>
sebagai anak sulung
<01060>
menggantikan
<05921> <06440>
anak sulung
<01060>
sebenar yang daripada isteri yang tidak dicintainya
<08130>
.

[<01961> <0853> <0853> <0834> <00> <0853> <01121>]
HEBREW
rkbh
<01060>
hawnvh
<08130>
Nb
<01121>
ynp
<06440>
le
<05921>
hbwhah
<0157>
Nb
<01121>
ta
<0853>
rkbl
<01060>
lkwy
<03201>
al
<03808>
wl
<0>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
ta
<0853>
wynb
<01121>
ta
<0853>
wlyxnh
<05157>
Mwyb
<03117>
hyhw (21:16)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 21:16

1 maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA