Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 20:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 20:14

Hanya perempuan, anak-anak, hewan d  dan segala yang ada di kota e  itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas f  bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan.

AYT (2018)

Namun, perempuan, dan anak-anak, dan hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di kota untukmu, yaitu seluruh jarahannya, kamu ambil sebagai barang jarahan untuk diri sendiri. Kamu akan memakan barang jarahan dari musuhmu yang telah TUHAN, Allahmu berikan kepadamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 20:14

Tetapi segala orang perempuan dan segala anak-anak dan binatang dan segala harta yang di dalam negeri itu, segala jarahannya hendaklah kamu rampas akan dirimu dan kamu akan makan barang jarahan dari pada musuhmu, yang telah dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 20:14

Tetapi kamu boleh mengambil kaum wanita, anak-anak, ternak dan apa saja yang ada di kota itu. Segala harta benda musuh-musuhmu itu boleh kamu pakai. TUHAN Allahmu menyerahkan itu kepadamu.

TSI (2014)

(20:10)

MILT (2008)

Hanya wanita-wanita, anak-anak, hewan ternak, dan semua yang ada di dalam kota itu, semua jarahannya, engkau harus menjarahnya bagi dirimu sendiri. Dan engkau akan makan hasil jarahan dari musuhmu yang telah TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, serahkan kepadamu.

Shellabear 2011 (2011)

Sedangkan perempuan, anak-anak, ternak, dan segala yang ada di dalam kota itu, yaitu seluruh jarahan, boleh kaurampas bagi dirimu. Engkau boleh menikmati jarahan dari musuh-musuhmu, yang diserahkan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu.

AVB (2015)

Akan tetapi para perempuan, anak-anak, ternakan, dan segala yang ada di dalam kota itu, iaitu seluruh jarahan, boleh kaurampas untuk dirimu. Engkau boleh menikmati jarahan daripada musuh-musuhmu, yang diserahkan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 20:14

Hanya
<07535>
perempuan
<0802>
, anak-anak
<02945>
, hewan
<0929>
dan segala
<03605>
yang
<0834>
ada
<01961>
di kota
<05892>
itu, yakni seluruh
<03605>
jarahan
<07998>
itu, boleh kaurampas
<0962>
bagimu sendiri, dan jarahan
<07998>
yang dari musuhmu
<0341>
ini, yang
<0834>
diberikan
<05414>
kepadamu oleh TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, boleh kaupergunakan
<0398>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 20:14

Tetapi
<07535>
segala orang perempuan
<0802>
dan segala anak-anak
<02945>
dan binatang
<0929>
dan segala
<03605>
harta yang
<0834>
di dalam negeri
<05892>
itu, segala
<03605>
jarahannya
<07998>
hendaklah kamu rampas
<0962>
akan dirimu
<00>
dan kamu akan makan
<0398>
barang jarahan
<07998>
dari pada musuhmu
<0341>
, yang telah
<0834>
dikaruniakan
<05414>
Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu
<00>
.
AYT ITL
Namun
<07535>
, perempuan
<0802>
, dan anak-anak
<02945>
, dan hewan
<0929>
, dan segala
<03605>
sesuatu yang
<0834>
terdapat di kota
<05892>
untukmu, yaitu seluruh
<03605>
jarahannya
<07998>
, kamu ambil sebagai barang jarahan
<0962>
untuk diri sendiri. Kamu akan memakan
<0398>
barang jarahan
<07998>
dari musuhmu
<0341>
yang
<0834>
telah TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
berikan
<05414>
kepadamu
<00>
.

[<01961> <00> <0853>]
AVB ITL
Akan tetapi
<07535>
para perempuan
<0802>
, anak-anak
<02945>
, ternakan
<0929>
, dan segala
<03605>
yang
<0834>
ada
<01961>
di dalam kota
<05892>
itu, iaitu seluruh
<03605>
jarahan
<07998>
, boleh kaurampas
<0962>
untuk dirimu. Engkau boleh menikmati
<0398>
jarahan
<07998>
daripada musuh-musuhmu
<0341>
, yang
<0834>
diserahkan
<05414>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, kepadamu.

[<00> <0853> <00>]
HEBREW
Kl
<0>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
Kybya
<0341>
lls
<07998>
ta
<0853>
tlkaw
<0398>
Kl
<0>
zbt
<0962>
hlls
<07998>
lk
<03605>
ryeb
<05892>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
lkw
<03605>
hmhbhw
<0929>
Pjhw
<02945>
Mysnh
<0802>
qr (20:14)
<07535>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 20:14

Hanya perempuan 1 , anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas 2  bagimu sendiri 2 , dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA